ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Bronkojenik ve Perikardiyal Kistin Eş Zamanlı Videotorakoskopik Rezeksiyonu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 124-128 | DOI: 10.5222/IGH.2020.32032

Bronkojenik ve Perikardiyal Kistin Eş Zamanlı Videotorakoskopik Rezeksiyonu

Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet
SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Primer mediastinal kistler, çeşitli embriyolojik doku tiplerinden köken alan, nadir, konjenital ve benign lezyonlardır. Ancak, genellikle benzer klinik ve radyolojik bulgularla, hemen her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. Biz bu olgumuzu, mediastenin farklı kompartmanlarında, farklı embriyolojik kökenden kaynaklanan iki ayrı mediastinal kistin, son derece nadir oluşu ve bu kistlerin eş zamanlı olarak, videotorakoskopik rezeksiyonunun başarıyla yapılabileceğini vurgulamak amacı ile sunduk.

Anahtar Kelimeler: mediastinal kist, bronkojenik kist, perikardiyal kist, VATS

Simultaneously Videotoracoscopic Resection of the Bronchogenic and Pericardial Cyst

Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet
Health Sciences University, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital

Primary mediastinal cysts are rare, congenital and benign lesions originating from various embryological tissue types. However, it can present with similar clinical and radiological findings at almost every age. We present this case to emphasize that two separate mediastinal cysts originating from different embryological origins in different compartments of the mediastinum are extremely rare and that these cysts can be simultaneously resected by videothoracoscopic surgery.

Keywords: mediastinal cyst, bronchogenic cyst, pericardial cyst, VATS

Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet. Simultaneously Videotoracoscopic Resection of the Bronchogenic and Pericardial Cyst. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 124-128

Sorumlu Yazar: Serkan Yazgan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale