ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2008
ORIGINAL ARTICLE
1.
EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ
EPIDEMIOLOGIC, CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF CASES WITH EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS
Nilgün TAVUSBAY, Aydan MERTOĞLU, Nimet AKSEL, Ayşe ÖZSÖZ
Sayfalar 27 - 34

2.
AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU KADIN VE ERKEK OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISION OF THE MALE AND FEMALE CASES WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
Nimet AKSEL, Aydan MERTOĞLU, Hülya DOĞAN, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ
Sayfalar 35 - 45

3.
PULMONER HİPOPLAZİ: ERİŞKİN YAŞTA TANI ALAN İKİ OLGU
PULMONARY HYPOPLASIA: TWO PATIENTS DIAGNOSED AT ADULT AGE
Ahmet Emin ERBAYCU, Zühre TAYMAZ, Özgür USLU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 47 - 50

4.
ENFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINI TAKLİT EDEN İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
A CASE OF INTESTINAL TUBERCULOSIS MIMICKING INFLAMMATORY BOWEL DISEASES
Yelda VAROL, Atike DEMİR, Zeynep BAŞER, Serhan OLCAY, Şevket DERELİ, Nur YÜCEL, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 51 - 54

5.
PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU
PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS: CASE REPORT
Mine GAYAF, Birsen ŞAHİN, Işıl KARASU, Ayşe ÖZSÖZ
Sayfalar 55 - 60

LookUs & Online Makale