ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2015
ORIGINAL ARTICLE
1.
OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU'NDA İNFLAMASYON
THE INFLAMMATION IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Üçler KISA, Aydanur EKİCİ
Sayfalar 1 - 9

2.
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EVRELERE GÖRE UYKU YAKINMALARININ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE SEVERITY OF SLEEP COMPLAINTS ACCORDING TO THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE STAGES
Özgür BATUM, Melike BATUM, Hüseyin CAN
Sayfalar 11 - 14

3.
ENDOBRONŞİAL ULTRASON-TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU: ÖĞRENME DÖNEMİ SONUÇLARI
ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND-TRANSBRONCHIAL NEEDLE ASPIRATION: LEARNING CURVE
Mehmet Ufuk YILMAZ, Serhat EROL, Sülün ERMETE, Burcu SAMANYOLU YALÇIN, Nur YÜCEL, Hakan ARIK, Yasemin ÖZDOĞAN
Sayfalar 15 - 20

4.
NT-PRO BNP NATRİÜRETİK PEPTİT: KALP YETMEZLİĞİNE BAĞLI PLEVRAL EFFÜZYONDA YENİ TANI ARACI
NT-PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE: NEW DIAGNOSTIC TOOL FOR HEART FAILURE RELATED PLEURAL EFFUSION
Ceyda ANAR, Fatmanur ÇELİK, Tuba İNAL, Gülru POLAT, Serhat EROL, Yelda VATANSEVER, Mine GAYAF, Nimet AKSEL, Filiz GÜLDAVAL, İpek ÜNSAL, Dursun TATAR, Ayşe ÖZSÖZ POYRAZ, Hüseyin HALİLÇOLAR, Dilek KALENCİ
Sayfalar 21 - 27

5.
ANKİLOZAN SPONDİLİT VE ROMATOİD ARTRİT OLGULARINDAN OLUŞAN KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE KLİNİK BULGULAR
PULMONARY FUNCTION TESTS AND CLINICAL FINDINGS IN CONNECTIVE TISSUE DISEASES CONSISTING OF PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS AND RHEUMATOID ARTHRITIS
Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 29 - 36

6.
POLAND SENDROMU VE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
POLAND SYNDROME AND LUNG CANCER: A CASE REPORT
Ceyda ANAR, Derya KOCAKUŞAK, Erdem YALÇINKAYA, Filiz GÜLDAVAL, İpek ÜNSAL, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 37 - 41

7.
MİNÖR OPASİTE OLMAKSIZIN ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKE KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZUNA BAĞLI TEK NODÜL
SOLITARY PULMONARY NODULE DUE TO COMPLICATED COAL WORKER'S PNEUMOCONIOSIS WITHOUT MINOR OPACITY
Tacettin ÖRNEK, Fırat UYGUR, Hakan TANRIVERDİ, Bülent ALTINSOY, Fatma ERBOY, Figen ATALAY, Mertol GÖKÇE, Meltem TOR
Sayfalar 43 - 47

8.
ANTİBİYOTİK KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İKİ MANİK ATAK OLGUSU: ANTİBİOMANİ
TWO CASES OF ANTIBIOTICS INDUCED MANIC EPISODE: ANTIBIOMANIA
Ayşe COŞKUN BEYAN, Evrim GÖDE ÖĞÜTEN
Sayfalar 49 - 51

9.
NADİR BİR GÖĞÜS AĞRISI NEDENİ ELASTOFİBROMA DORSİ
ELASTOFIBROMA DORSI: A RARE CAUSE OF CHEST PAIN
Mustafa ÇALIK, Nuri DÜZGÜN, Saniye Göknil ÇALIK, Taha Tahir BEKÇİ, Yaşar ÜNLÜ, Hıdır ESME
Sayfalar 53 - 56

10.
FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ İLE ÇIKARILAN YABANCI CİSİM OLGUSU
FOREIGN BODY REMOVED WITH FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY: CASE REPORT
Özlem Saniye İÇMELİ, Baran GÜNDOĞUŞ, Hatice TÜRKER, Meliha Burcu ÖNEMLİ, Zehra ÇOBAN
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale