ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2010
ORIGINAL ARTICLE
1.
PANDEMİK H1N1 İNFLUENZA İNFEKSIYONLU HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK BULGULARI
THE GENERAL FEATURES AND CLINICAL FINDINGS OF PATIENTS WITH PANDEMIC H1N1 INFLUENZA VIRUSE INFECTION
Gökhan PERİNCEK, Kemal AVŞAR, Şeref KUL
Sayfalar 141 - 146

2.
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA MANUEL VE OTOMATİK CPAP TİTRASYONUNUN KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF MANUEL AND AUTOMATIC CPAP TITRATION ON BLOOD GAS VALUES IN PATIENTS WITH OBTRUCTIVE SLEEP APNEA
Burak EŞKUT, Zeynep Zeren UÇAR, Günhan YAVAŞOĞLU, Cenk KIRAKLI, Nazif ÇALIŞ, Serir AKTOĞU ÖZDEN
Sayfalar 147 - 158

3.
İLERİ EVRE KOAH HASTALARINDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ECHOCARDIOGRAPHY FINDINGS OF LEFT VENTRICLE FUNCTIONS IN ADVANCED COPD CASES
Melih BÜYÜKŞİRİN, Filiz GÜLDAVAL, Nigar DİRİCAN, Eylem YILDIRIM, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 159 - 64

4.
HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ OLGULARDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING TUBERCULIN SKIN TEST IN CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS
Pervaneh ŞEBER, Feride SAPMAZ, Nalan AKALIN
Sayfalar 165 - 171

5.
EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZDA CİNSİYET FARKLILIĞI
GENDER DIFFERENCES IN EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS
Dursun TATAR, Serpil ALPTEKİN, Mert AYDIN, İpek COŞKUNOL
Sayfalar 173 - 179

6.
HEMOTORAKS KOMPLİKASYONU İLE BAŞVURAN PLEVRANIN DEV SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRÜ
PLEURAL GIANT SOLITARY FIBROUS TUMOR THAT PRESENTED WITH HEMOTHORAX
Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Salih ÇOKPINAR, Ertan YAMAN, İbrahim METEOĞLU
Sayfalar 181 - 184

7.
KOSTANIN DEV HÜCRELİ KEMİK TÜMÖRÜ: TOTAL EKSİZYON VE REKONSTRÜKSİYON PLAĞI İLE TORAKS DUVARI STABİLİZASYONU
GIANT CELL BONE TUMOUR OF RIB: TOTAL EXCISION AND STABILIZATION OF THORACIC DEFECT WITH RECONSTRUCTION PLAQUE
Ekrem SENTÜRK, Serdar ŞEN, Engin PABUŞÇU, Selda ŞEN, İbrahim METEOĞLU
Sayfalar 185 - 189

8.
GEÇ TANI ALAN SWYER-JAMES-MACLEOD SENDROMU OLGUSU
DELAY IN DIAGNOSIS OF A CASE WITH SWYER-JAMES-MACLEOD SYNDROME
Evrim Eylem AKPINAR, Emel ÖZTÜRK, Esra BÜYÜK, Meral GÜLHAN
Sayfalar 191 - 195

9.
ORAL KAVİTE TÜBERKÜLOZU: BİR OLGU SUNUMU
ORAL CAVITY TUBERCULOSIS: A CASE REPORT
Ahmet BİRCAN, İlkay YILMAZER, Özkan KILIÇ, Faika BÜYÜKVANLI
Sayfalar 197 - 202

10.
İNFLUENZA A (H1N1) PNÖMONİSİ, DİFFÜZ ALVEOLAR HEMORAJİ: OLGU SUNUMU
INFLUENZA A (H1N1) PNEUMONIA, DIFFUSE ALVEOLAR HEMORRHAGE: CASE REPORT
Serdar BERK, Aslı BİNGÖL, Ömer Tamer DOĞAN, Sulhattin ARSLAN, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Kürşat EPÖZTÜRK, İbrahim AKKURT
Sayfalar 203 - 207

LookUs & Online Makale