ISSN: 1300-4115
En Çok İndirilen Makaleler - İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi.
The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers.
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Berrin Zİnnet Eraslan, Benan Çağlayan
doi: 10.5222/IGH.2020.1889   2020; 34 - 1 | Sayfalar 35 - 42

OLGU SUNUMU
2.
KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk
THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer
Damla Serçe Unat, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Aysu Ayrancı
doi: 10.5222/IGH.2020.1877   2020; 34 - 1 | Sayfalar 50 - 54

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Plazminojen aktivatör inhibitörü tip-1 gen (PAİ-1) polimorfizmi ve pulmoner emboli arasındaki ilişki.
Association between plasminogen activator inhibitor type-1 gene (PAI-1) polymorphism and pulmonary embolism.
Filiz Çulfacı Karasu, Mükremin Er, Hatıce Canan Hasanoglu, Gulay Ceylan
doi: 10.5222/IGH.2020.1746   2020; 34 - 1 | Sayfalar 43 - 49

4.
Danışma Kurulu
Advisory Board

2020; 34 - 1 | Sayfalar II - IV

5.
Akciğer rezeksiyonu sonrası görülen bronkolplevral fistüllerde endobronşial tedavi
Endobronchial Treatment for Bronchopleural Fistula After Lung Resection
Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Volkan Baysungur
doi: 10.5222/IGH.2020.1862   2020; 34 - 1 | Sayfalar 27 - 34

DERLEME
6.
COVİD-19 Pandemi Döneminde Akciğer Kanseri Yönetimi
Lung cancer management in the COVID-19 pandemic
Murat Akyol, Berna Komurcuoglu
doi: 10.5222/İGH.2020.52714   2020; 34 - 2 | Sayfalar 55 - 61

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Tedavi rehberlerine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi edilen toplumda gelişen pnömonili yaşlı bireylerin klinik seyir ve tedavi başarısının değerlendirilmesi
Evaluation of clinical course and treatment success of elderly patients with community-acquired pneumonia hospitalized and treated in accordance with the treatment guidelines
Özge Oral Tapan, Utku Tapan
doi: 10.5222/IGH.2020.1847   2020; 34 - 1 | Sayfalar 12 - 19

8.
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına Ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Characteristics of Pulmonary Arterial Hypertension Patients and Evaluation of Factors Affecting Treatment Response and Survival
Bilge Yilmaz Kara, Benan Musellim, Gül Ongen
doi: 10.5222/IGH.2020.1898   2020; 34 - 1 | Sayfalar 1 - 11

9.
Düşük ADA Düzeyi Olan Tüberküloz Plörezili Hastalar, Yüksek ADA Düzeyi Olanlardan Farklı Mıdır?
Are Patients with Tuberculosis Pleurisy with Low ADA Levels Different from Those with High ADA Levels?
Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Melike Yüksel Yavuz, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı
doi: 10.5222/IGH.2020.1812   2020; 34 - 1 | Sayfalar 20 - 26

10.
Göğüs Hastalıkları Onkolojik Acillerin Değerlendirilmesi
The Assessment of Oncological Emergencies Of Chest Diseases
Dursun Tatar, Ceyda Anar, Yasemin Özdoğan, Enver Yalnız, Ali Kadri Çırak, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5222/İGH.2020.43153   2020; 34 - 2 | Sayfalar 83 - 88

11.
Kapak
Cover

2020; 34 - 2 | Sayfalar I - III

12.
İçindekiler
Contents

2020; 34 - 2 | Sayfa V

13.
Weaning İçin Pulmoner Rehabilitasyon Programı içeren Yeni Bir Model
A New Model Consisting Pulmonary Rehabilitation Program For Weaning
İpek Candemir, Dicle Kaymaz, Fatma Aktas, Pınar Ergün
doi: 10.5222/İGH.2020.32042   2020; 34 - 2 | Sayfalar 62 - 70

14.
Editör’den
Editorial

2020; 34 - 2 | Sayfa IV

15.
İçindekiler
Contents

2020; 34 - 1 | Sayfalar VI - VII

16.
Kapak
Cover

2020; 34 - 1 | Sayfa I

17.
Romatolojik Hastalıkların ve Mean Platelet Volume Düzeylerinin Pulmoner Emboli ile İlişkisi
Relation between Rheumatological Diseases and MPV Levels with Pulmonary Embolism
Ayhan Tabur
doi: 10.5222/İGH.2020.00710   2020; 34 - 2 | Sayfalar 77 - 82

18.
Akciğer Karsinomu Tedavisi Sırasında Beyin Metastazı Gelişimini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Occurence of Brain Metastasis During Lung Carcinoma Treatment
Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Tülin Bozkurt, Bilge Salık, Günseli Balcı, Aydan Mertoğlu
doi: 10.5222/İGH.2020.70288   2020; 34 - 2 | Sayfalar 71 - 76

19.
Editör’den
Editorial

2020; 34 - 1 | Sayfa V

20.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Editorial Gude

2020; 34 - 2 | Sayfalar VII - VIII

LookUs & Online Makale