ISSN: 1300-4115
KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 50-54 | DOI: 10.5222/IGH.2020.1877

KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk

Damla Serçe Unat1, Gulru Polat1, Gülistan Karadeniz1, Ömer Selim Unat2, Aysu Ayrancı1
1S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği İzmir - Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir - Türkiye

Kaviter lezyonların ayırıcı tanısında birçok hastalık bulunmaktadır. En sık enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Ancak kaviter lezyonlar tetkik edilirken malignite tanısı da akılda bulundurulmalıdır. Kaviter lezyon ile takip edilen olgumuzda pulmoner emboli gelişmiş daha sonra ileri incelemelerde akciğer kanseri tanısı konulmuştur. Kaviter lezyonun radyolojik görünümlerine göre bazı hastalıklar öngörülebilmesine rağmen bazen radyolojik görünüm yanılgıya götürebilmekte hatta son tanının konulmasında gecikmeye neden olabilmektedir. Biz bu olgumuzu kaviteyle gelen genç hastada kaviteye eşlik eden birçok hastalığın bulunması, kaviter lezyona malignitenin eşlik etmesi ve tanıda gecikmenin nedenlerinin analiz edilebilmesi, kaviter lezyonlar incelenirken çok yönlü bakış açısının sağlanması gerekliliğini vurgulamak amacı ile sunduk.

Anahtar Kelimeler: pulmoner emboli, adenokanser, kaviter lezyon

THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer

Damla Serçe Unat1, Gulru Polat1, Gülistan Karadeniz1, Ömer Selim Unat2, Aysu Ayrancı1
1S.B.Ü. Dr. Suat Seren Chest Diseases Hospital, Chest Diseases Clinic Izmir Turkey
2Ege University Faculty of Medicine Chest Diseases Department Izmir Turkey

There are so many diseases at differential diagnosis of cavitary lesions. Mostly cavitary lesions develop because of infectious diseases also malignancy should be kept in mind. Our case was diagnosed with cavitary lesion in the follow-up pulmonary embolism occurred. With detailed examination lung cancer has been diagnosed. Some diseases can be predict by radiological signs of cavitary lesion but sometimes radiological signs can mislead us and also can be delay the final diagnosis. We present this case in order to emphasize the necessity of finding a multidimensional perspective while examining the cavitary lesions, the presence of many diseases accompanying the cavity, the presence of malignancy associated with the cavitary lesion and the analysis of the causes of delay in diagnosis.

Keywords: pulmonary embolism, adenocancer, cavitary lesion

Damla Serçe Unat, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Aysu Ayrancı. THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 50-54

Sorumlu Yazar: Damla Serçe Unat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale