ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 37 (3)
Cilt: 37  Sayı: 3 - 2023
ÖN SAYFALAR
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - XVI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Astım Hastalarında Astım Kontrolünün Beden Algısı ve Semptom İfadesi ile İlişkisi
The Relationship of Asthma Control with Body Sensation and Symptom Expression in Asthma Patients
Şaban Melih Şimşek, Deniz Kızılırmak, Meltem Hazel Şimşek, Yavuz Havlucu
doi: 10.14744/IGH.2023.40085  Sayfalar 107 - 113

3.
Hastane Çalışanlarında COVID-19 Enfeksiyonu Geçirme ve Aşı Olma Durumu
Status of COVID-19 Infection and Vaccination Among Hospital Workers
Emel Cireli, Hülya Şahin, Ilknur Naz, Seda Bingöl, Mert Özgür, Ali Kadri Çırak, Büşra Turgut
doi: 10.14744/IGH.2023.51422  Sayfalar 114 - 121

4.
COVID-19 Tanılı Hastalarda Serum Prokalsitonin Düzeyi ile Mortalite ve Hastalık Şiddeti Arasında Bir İlişki Var mı?
Is There a Relationship Between Serum Procalcitonin Level and Mortality and Disease Severity in Patients Diagnosed with COVID-19?
Berrin Zinnet Eraslan, Ersin Demirer, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert
doi: 10.14744/IGH.2023.72792  Sayfalar 122 - 127

5.
Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuvarı Teknisyenlerinde Ses Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Voice Quality in Pulmonary Function Tests Laboratory Technicians
Gökçen Ömeroğlu Şimşek, Melike Yüksel Yavuz, Nejdiye Güngördü
doi: 10.14744/IGH.2023.92063  Sayfalar 128 - 132

OLGU SUNUMU
6.
COVID-19 Enfeksiyonunu Taklit Eden Polimiyozit Akciğer Tutulumu - Olgu Sunumu
Polymyositis Lung Involvement Mimicking COVID-19 Infection – A Case Report
Işıl Sak, Deniz Kızılırmak, Özgül Soysal Gündüz
doi: 10.14744/IGH.2023.28190  Sayfalar 133 - 138

7.
Akciğer Kanseri Takibinde Pozitif FDG – PET BT: Benign Talkoma Olabilir Mi?
Positive FDG in Lung Cancer Follow-up – PET CT: Can There Be Benign Talcoma?
Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Seher Susam, Ahmet Üçvet
doi: 10.14744/IGH.2023.77487  Sayfalar 139 - 142

8.
Toksik Gaz İnhalasyonuna Bağlı ARDS’de NIMV Tedavisi: Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
NIMV Treatment in ARDS Due to Toxic Gas Inhalation: A Case and Review of the Literature
Görkem Berna Koyun, Serdar Berk
doi: 10.14744/IGH.2023.94840  Sayfalar 143 - 147

LookUs & Online Makale