ISSN: 1300-4115

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi / Journal of İzmir Chest Hospital, çift kör hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergide ağırlıklı olarak Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ile makalelerin hızla ve düzenli olarak yayınlanması hedeflenir. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, editöryal yazıları, orijinal deneysel ve klinik araştırma makalelerini, derlemeleri, olgu sunumlarını, editöre mektupları ve güncel tıp konularına dair makaleleri yayınlamaktadır.
Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe-İngilizcedir. Tam metin makalelere ücretsiz erişim https://ighdergisi.org/ adresinden sağlanabilir.

Yazarlık

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi tarafından geliştirilen yazarlık ölçütlerini benimser. Yazar olarak atanan tüm kişiler yazarlık için hak kazanmalı ve hak kazanan herkes listelenmelidir. Her yazar, içeriğin uygun bölümleri için kamu sorumluluğunu üstlenmek üzere çalışmaya yeterince katılmış olmalıdır. Bir ya da daha fazla yazar, çalışma başlangıcından yayınlanmış makaleye kadar, bütün olarak çalışmanın bütünlüğünün sorumluluğunu üstlenmelidir.
Yazarlık hakkı şunları temel almalıdır; (1) tasarım ve tasarım, veri edinimi veya verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması için önemli katkılar, (2) makalenin hazırlanması veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize edilmesi ve (3) yayınlanacak versiyonun nihai onayı. 1, 2 ve 3. madde koşullarının hepsi karşılanmalıdır.

Finansman alımı, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel gözetimi, kendi başlarına, yazarlığı haklı çıkarmaz. Yazar olarak listelenmeyen eserlere katkıda bulunan diğer herkes, makale sonunda Teşekkür bölümünde isimlendirilmeli ve katkıları açıklanmalıdır. Çok merkezli çalışmalarda yazarlık bir gruba atfedilir. Yazar olarak adlandırılan grubun tüm üyeleri, yukarıdaki yazarlık kriterlerini tam olarak karşılamalıdır. Bu kriterleri karşılamayan grup üyeleri, onayları ile birlikte onaylarında listelenmelidir. Mali ve maddi destek de kabul edilmelidir.
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi'nde yayınlanan makalelerde yapılan tüm açıklama ve görüşler, yazar(lar)’ın görüşlerini yansıtmaktadır. Reklamların tüm sorumluluğu reklam veren kuruluşlara aittir. Baş Editör, makalelerde veya reklamlarda bildirilen görüşler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dergiye makale gönderen yazarlar bu açıklamaları okumuş ve sorumluluğunu kabul etmiş sayılırlar.
Yazarlar, değerlendirme sürecinin başlangıcında ulusal ve uluslararası yönetmelikler çerçevesinde makalenin tüm telif haklarını İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi’ne verirler.
Sorumlu yazar tarafından imzalanmış bir Telif Hakkı Devir Formu dergiye makale kabul sistemi yoluyla gönderilmelidir. Her makale için ayrı bir form sunulmalıdır. Telif Hakkı Devir Formu olmadan gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir.
Yazarlar, eserleri başka bir dergiye vermeyeceklerini, orijinal ya da başka bir dilde yayınlamadıklarını ya da İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 'nin yazılı izni olmaksızın bir üçüncü tarafın makaleyi kullanmasına izin verilmeyeceğini onaylamalıdırlar. Makalenin reddedilmesi durumunda, tüm telif hakları yazarlara iade edilmiş sayılır.

Tüm içerik yazarların sorumluluğundadır. Ulusal ve uluslararası kanunlarla korunan, sunulan tablo, şekil ve diğer görsel materyallerin telif hakları ile ilgili tüm mali sorumluluk ve yasal sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlar makaleleriyle ilgili dergiye karşı çıkarılan her türlü yasal işlemden sorumludur.
Bilimsel katkıları ve sorumlulukları ve yazıyla ilgili çıkar çatışması (conflict of interest - COI) konularını açıklığa kavuşturmak için, Yazar Katkı Formu'nun tüm bölümleri ilgili yazar tarafından doldurulmalı ve ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları için Beyan Formu tüm yazarlar tarafından çevrimiçi olarak doldurulmalıdır. Her iki form da, orijinal sunum sırasında yazıya dahil edilmelidir.
Yazar isimleri Telif Hakkı Devir Formu'nda listelendiği için yayınlanacaktır. İlgili tüm tarafları korumak için, üyelikteki değişiklikler veya daha sonraki bir tarihte isim değişikliği yapılmayacaktır.

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makalelerin hızlı bir şekilde yayınlanması hedeflenmiştir. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, bilimsel topluluktaki üstünlük standartlarının sürdürülmesi için denenmiş ve doğru bir yöntem olarak uzman hakemliği teşvik eder.
Tüm makaleler, içerik ve sonuçların özgünlüğünü, geçerliliğini ve önemini belirlemek için çift kör hakemlidir. Makaleler, içerik, özgünlük, alandaki önem, istatistiksel analizin uygunluğu ve sonuçların çıkarılması için iki dış yorumcu tarafından gözden geçirilecektir. Hakemler arasında tutarsızlıklar olması durumunda, makale üçüncü bir gözden geçiriciye gönderilecektir. Tüm yorumcular anonim kalır. Gönderilen makalelerin kabulüne ilişkin nihai karar, yazı işleri müdürüne aittir. Tüm makaleler, içerik ve sonuçların özgünlüğünü, geçerliliğini ve önemini belirlemek için çift kör hakem değerlendirmesine alınır. Makaleler, içerik, özgünlük, alandaki önem, istatistiksel analizin uygunluğu ve sonuçların çıkarılması için iki dış hakem tarafından gözden geçirilir. Hakemler arasında tutarsızlıklar olması durumunda, makale üçüncü bir hakem değerlendirmesine gönderilir. Tüm hakemler anonimdir. Gönderilen makalelerin kabulüne ilişkin nihai karar Editöre aittir.
Tüm değerlendirmeler dergiye gönderimden sonraki iki ay içerisinde tamamlanacaktır.
Kendileri için faydalı oldukları değerlendirilen yorum ve değerlendirmeler yazarlara gönderilir. Prensip olarak, hakemler tarafından yapılan talimat, itiraz ve talepler kesinlikle yerine getirilmelidir. Yazının gözden geçirilmiş şekliyle yazarlar, hakemlerin taleplerine uygun olarak atılan her adımı açık ve net bir şekilde belirtmelidir. Yazar açıklama notları, hakemlerin değerlendirme sırasına göre numaralandırılmış olarak listelenmelidir. Makalenin yeni versiyonundaki değiştirilmiş paragraflar, sayfa ve paragraf numaraları kullanılarak belirtilmelidir.
Tüm makale gönderimlerinin elektronik olarak https://jag.journalagent.com/igh/ adresinden yapılması gereklidir. Revize edilmiş formun yanı sıra, kabul edilen formun son hali de https://jag.journalagent.com/igh/ adresine gönderilmelidir.

Yazıların Gönderilmesi

Yazarlar aşağıdakileri göndermelidir:
1- Telif Hakkı Devir Formu
2- Yazar Katkıları Formu ve
3- ICMJE Potansiyel Çatışma Çözümü Bildirim Formu (ilk bildirim sırasında tüm katkıda bulunan yazarlar tarafından tamamlanmalıdır). Bu formlar https://ighdergisi.org/ adresinden indirilebilir.
Aksi belirtilmedikçe, tüm yazışmalar ilk adlandırılmış yazara gönderilecektir. İlgili sorumlu yazarın, tüm diğer yazışmalar için bir e-posta adresi bildirilmelidir. Makale ye türünü (orijinal makale, inceleme makalesi veya olgu sunumu) belirten bir kapak mektubuna ile sunulmalıdır. Yazarlar makalelerininin alındığından kendisine verilen numara ile haberdar edilirler. Bildirilen makale numarası yapılan tüm yazışmalarda kullanılmalıdır.
Yazarlar şunu bilmelidir, editör ofisinin ilk değerlendirmesi sonucu okuyucunun menfaatine dönük olarak makalelerin içeriği dolayısıyla makalesi geri iade edilebilir. Bu hızlı reddetme süreci, yazarın başka bir yerde makalesini yayınlanmasına olanak sağlar.

Makalenin Hazırlanması
Genel Biçim: Tüm yazılar, her tarafta 2,5 cm genişliğinde kenar boşlukları bulunan standart A4 boyutunda bir word dosyası kullanılarak yazılmalıdır. Kaynaklar metinde ilk kullanıldıkları sıraya göre sırayla numaralandırılmalıdır. Kaynaklar, dipnotlar, tablo ve şekil açıklamaları dahil olmak üzere tüm metin materyalleri, sol hizalı ve heceli satır sonları olmayan 11 puntolu bir fontta çift boşluk kullanılarak yazılmalıdır. Yazılarda Times New Roman veya Arial yazı tiplerinde, sembollerde ve diğer tüm özel karakterlerde kullanılmalıdır. Lütfen kalın veya italik harfler, matematiksel semboller, Yunan harfleri, alt simge ve üst simge karakterleri yazmak için sözcük işleme programınızın düzenleme özelliklerini kullanın. Lütfen 0 ve 1 rakamlarıyla O ve I harflerini karıştırmamaya dikkat edin. Paragraf için sol girintiyi ayarlamak için sekme tuşuna bir kez tıklayın. Ölçüm birimleri için sadece Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Lütfen, özellikle biçimlendirme ve düzenleme hataları için, yazının son sürümünü çok dikkatli bir şekilde gözden geçirin. Makalelerde Amerikan İngilizcesi yazım ve terminolojisinin kullanılması gerektiğini unutmayın.
Makalenin tüm sayfaları, başlık sayfasından başlayarak ardışık olarak numaralandırılmalıdır (sayfa 1, başlık sayfası, sayfa 2, Türkçe özet (sadece Türkçe yazarlar), sayfa 3, İngilizce özet, vb.). Her sayfanın sağ üst köşesinde sayfa numaraları belirtilmelidir. Makalenin son elektronik versiyonu “.doc”, “docx” veya “.rtf” formatında olmalıdır.

Başlık sayfası: Tüm yazılar ile birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir:
Makalenin tam başlığı ve 50'den fazla karakter içermeyen kısa bir başlık (konu başlığı)
Yazar (lar) ın adı, bağlı kuruluşları, ORCID Kimliği ve en yüksek akademik derece (ler),
Herhangi bir hibe ya da diğer destek kaynaklarının detayları,
İsim, adres, telefon (cep telefonu numarası dahil) ve faks numaraları ile ilgili yazarın e-posta adresi,
Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylere teşekkür bölümü.
Özet: Editöre Mektuplar haricinde tüm yazılar ile birlikte bir özet sunulmalıdır. Özgün bir makalenin özeti alt başlıklarla yapılandırılmalıdır (Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç). Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve kısaltmalar, hem özette hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımı takiben parantez içinde verilmelidir.

Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.

Anahtar sözcükler: Her gönderimde konunun doğru indekslenmesi için kullanılacak özetin sonunda en az üç ile en fazla altı anahtar sözcük bildirilmelidir. Anahtar sözcükler kısaltmalar olmaksızın tam olarak listelenmelidir. Anahtar kelimeler, National Library of Medicine, Tıbbi Konu Başlıkları veritabanından seçilmelidir (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Giriş: Çalışmaya uygun spesifik amacı ve mevcut verileri belirtiniz.

Yöntemler: Çalışmaya alınanlar ve çalışmayı yürütmek için kullanılan tüm yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bilinen yöntemler belirtilmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İlaçların ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları, verilme yolları ve süresi belirtilmelidir.

Elde edilen verileri özetlemek ve önerilen hipotezi test etmek için kullanılan tüm istatistiksel yöntemlerin kısa bir raporu, istatistiksel olarak anlamlı farklılık için belirlenen p değeri ölçütleri de dahil olmak üzere bir alt başlık altında sunulmalıdır. Yapılan istatistiksel değerlendirme ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Olabildiğince standart istatistiksel yöntemler kullanılmalıdır. Nadiren kullanılmış veya yeni istatistiksel yöntemler kullanılmışsa konuya ilişkin ilgili referanslar belirtilmelidir. Gerekirse, olağandışı, karmaşık veya yeni istatistiksel yöntemlerle ilgili daha ayrıntılı açıklamalar, çevrimiçi ek veri olarak okuyucular için ayrı dosyalarda verilmelidir.

Bir ticari markalı ilaç, ürün, donanım veya yazılım programı ana metinde yer aldığında, ürün bilgisi, ürünün adını, ürünün imalatçısını ve şirket ile şirket merkezinin bulunduğu ülkeyi aşağıdaki biçimde parantez içinde verilmelidir: “Discovery St PET / CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD). “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Gereksinimler: Biyomedikal Yayının Yazılması ve Düzenlenmesi” nin (http://www.ICMJE.org) istatistik bölümünde yer alan öneriler dikkate alınmalıdır.

Bulgular: Çalışma sonuçları mantıksal olarak ve ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Bulgular şekiller ve tablolar ile desteklenmelidir. Rakam ve tablolarda verilen bilgiler kesinlikle gerekli olmadıkça metinde tekrarlanmamalıdır.

Tartışma: Çalışma sonuçları mantıksal olarak ve ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Bulgular şekiller ve tablolar ile desteklenmelidir. Rakam ve tablolarda verilen bilgiler kesinlikle gerekli olmadıkça metinde tekrarlanmamalıdır.

Teşekkür: Bu çalışmaya katkıda bulunan ancak yazarlık ölçütlerini karşılamayan kişilerin isimleri bu bölümde belirtilmelidir. Adı geçen tüm bireylerden yazılı onay alınmalıdır.

Makale Türleri
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi’nde aşağıda kısaca açıklanan makale türleri yayınlamaktadır.
Araştırma Makaleleri: Orijinal araştırmalara dayanan yeni sonuçlar sağladığından en önemli makale türüdür. Orijinal makalelerin ana metni Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.
İstatistiksel analiz genellikle sonuçları desteklemek için gereklidir. İstatistiksel analizler uluslararası istatistik raporlama standartlarına uygun olarak yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983:7;1489–93). İstatistiksel analizler hakkında bilgi Materyaller ve Yöntemler bölümünde ayrı bir alt başlık ile sağlanmalı ve süreç boyunca kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir. Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.
Makalenin kısıtlılıkları, sakıncalar ve eksik yönler, sonuç paragrafından önce Tartışma bölümünde belirtilmelidir.

Derleme Makaleleri: Belirli bir alan hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan ve bilimsel geçmişi yüksek atıf potansiyeli olan yazarlar tarafından hazırlanan derlemeler memnuniyetle kabul edilmektedir. Bu yazarlardan makale kabul şekli davet yöntemiyle de olabilir. Derlemeler, bir konunun klinik pratikteki mevcut bilgi düzeyini tanımlamalı, tartışmalı ve değerlendirmeli ve gelecekteki çalışmaları yönlendirmelidir. Ana metin Giriş, Klinik ve Araştırma Sonuçları ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.

Olgu Sunumları: Dergide olgu sunumları için sınırlı alan mevcuttur; tanı ve tedavide zorluk teşkil eden, yeni tedaviler sunan veya literatürde yer almayan bilgileri ortaya koyan nadir olgu veya durumlar hakkında eğitici olgu sunumları kabul edilir. Olgu sunumu, Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma alt başlıklarını içermelidir. İlginç ve sıra dışı resimler değerlendirme sürecinde bir avantajdır. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.

Editöre Mektuplar: Bu yazı türü, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Derginin dikkatini çekebilecek konular başta olmak üzere, okuyucuların dikkatini çekebilecek konular hakkında makaleler, özellikle eğitici konularda Editöre Mektup şeklinde sunulabilir. Okuyucular, yayınlanmış yazılar hakkındaki yorumlarını Editöre Mektup olarak da sunabilirler. Özet, Anahtar Sözcükler ve Tablolar, Şekiller, Görüntüler ve diğer medya eklenmemelidir. Metin alt başlıkları içermemelidir.

Tablo 1. Makale türleri için sınırlamalar


Makale türü  

Sözcük sınırı

Özet sınırı  

Kaynak sınırı

Tablo sınırı  

Şekil sınırı

Araştırma Makalesi  

3500

350

40

6

6

Derleme

5000

350

50

6

10

Olgu Sunumu

1500

200

15

Tablo yok

5

Editöre Mektup

1000

Özet yok

10

Medya yok

 

Tablolar: Tablolar, ana metine dahil edilmelidir, kaynak listesinden sonra sunulmalı ve ana metinde yer alan sıraya göre sırayla numaralandırılmalıdır. Her bir tablonun üzerine açıklayıcı bir başlık konulmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltmalar, tablonun altında dipnotlarla tanımlanmalıdır (ana metin içerisinde tanımlanmış olsa bile). Tablolar, “insert table” komutunu içeren “word processing” yazılımı kullanılarak oluşturulmalı ve kolay okunması için açık bir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ancak ana metni desteklemelidir.

Şekiller: Şekil, grafik ve fotoğraflar makale gönderim sistemi aracılığıyla ayrı dosyalar (TIFF veya JPEG formatında) halinde gönderilmelidir. Şekiller bir Word belgesine veya ana metin içine gömülmemelidir. Şekil altbirimleri olduğunda, alt birimler tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilmemelidir. Her alt birim, başvuru sistemi aracılığıyla ayrıca sunulmalıdır. Şekiller, alt birimleri göstermek için işaretlenmemelidir (a, b, c, vb.). Şekilleri desteklemek için kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzer işaretler kullanılabilir. Makale içeriği gibi şekiller de kör olmalıdır. Bir birey ya da kurumu tanımlayabilecek resimlerdeki olası bilgiler anonimleştirilmelidir. Gönderilen her bir resmin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki gecikmeleri önlemek için, sunulan tüm rakamlar çözünürlükte ve büyüklükte açık olmalıdır (minimum boyutlar: 100 × 100 mm). Şekil altyazıları ana belgenin sonunda listelenmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar metindeki kullanılış sırasına göre numaralandırılıp listelenmelidir; metin atıfını parantez içinde uygun referans numarası takip eder. Kaynaklar, ilgili uygun materyalle sınırlandırılmalıdır. Atıf doğruluğu, yazarın sorumluluğundadır. Kaynaklar orijinal yazım, aksan, noktalama vb. ile tam olarak uyumlu olmalıdır. Metin içinde tüm kaynaklar belirtilmelidir. Kaynak listesinde mükerrer yazım yapılmamalıdır.
Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur.

Araştırma Makalesi:
Marshall RD, Stein DJ, Liebowitz MR, Yehuda R.; A pharmacotherapy algorithm in the treatment of PTSD. Psychiatric Annuals 1996;26:217–26.

Kitap Bölümü:
Author. Title. In: Editor, `editor`.^`editors`. Book Title. Edition ed. Place Published: Publisher; Year. p. Pages.
Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension pathophisiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465–78.

Tek Yazarlı Kitap: 
Author. Title. Edition ed. Place Published: Publisher; Year.
Sweetman SC. Martindale the Complete Drug Reference. 34th ed. London: Pharmaceutical Press; 2005.
Toplantı Raporları: 
Author. Title. In: Editor, `editor`.^`editors`. Conference Name; Year of Conference Date; Conference Location: Publisher; Year of Conference|. p. Pages.
Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p.1561–5.

Bilimsel veya Teknik Rapor: 
Author. Title. Type. Place Published: Institution; Year Date. Report No.: Report Number.
Cusick M, Chew EY, Hoogwerf B, Agrón E, Wu L, Lindley A, et al. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Risk factors for renal replacement therapy in the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Kidney Int: 2004. Report No: 26.

Tez: 
Author. Title. Type. Place Published: Institution; Year Date. Report No.: Report Number.
Kaplan SI. Post-hospital home health care: elderly access and utilization (dissertation). St Louis (MO): Washington Univ; 1995.

Epub - Erken Basım Makaleler: 
Author. Title. Alternate Title Year Date Accessed.doi: DOI. [Epub ahead of print].
Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Adult living donor liver imaging.DiagnIntervRadiol. 2016 Feb 24.doi: 10.5152/dir.2016.15323. [Epub ahead of print].

Web sayfası: 
Author. Title. Available at: URL. Accessed Access Date, Access Year.

Sorumluluk Reddi

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi bağımsız bilimsel dergidir ve dört ayda bir yayınlanmaktadır. Ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Dergide ifade edilen görüşler, sponsor ilaç şirketlerinin kendi yayınlanmış literatürünü yansıtmayabilir.
Dergide yer alan bir şirketten bahsetmek teklif veya talep nedeni değildir.

Dergi Sahibi

Uz. Dr. Özgür Uslu

Baş Editör

Doç.Dr. Figen TÜRK
Adres: İzmir Göğüs Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği
Telefon: +90 232 433 33 33
Fax: +90 232 458 72 62
E-posta: [email protected]

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale