ISSN: 1300-4115

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Covid-19 ve Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu
Covid-19 and Extracorporeal Membrane Oxygenation
Hasan Oktay Emir, Sema Turan
doi: 10.14744/IGH.2022.88598  Sayfa 0

2.
Covid-19 ve Standart Dışı Tedaviler
Covid-19 and Non-Standard Treatments
Hasan Oktay Emir, Dilek Kazanci
doi: 10.14744/IGH.2022.07279  Sayfa 0

3.
Covid-19 Tanısal Yaklaşımlar
Covid-19 diagnostic approaches
Berna Eren Kömürcüoğlu
doi: 10.14744/IGH.2022.08760  Sayfa 0

4.
Sitokin Uzaklaştırma Yöntemleri
Cytokine Removal Systems
Özlem Ediboğlu
doi: 10.14744/IGH.2022.83792  Sayfa 0

5.
COVİD-19’da Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Mechanical Ventilation Procedures in COVID 19
Saba Mukaddes Saygılı, Cenk Kıraklı
doi: 10.14744/IGH.2022.58076  Sayfa 0

6.
Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun (NIV) Covid-19’daki yeri
Noninvasive Mechanical Ventilation (NIV) in Covid-19
Nalan Adıgüzel
doi: 10.14744/IGH.2022.43043  Sayfa 0

7.
COVİD-19 Servis hastasının tedavisi
Treatment of Covid-19 Patients in Hospital
Gülru Polat
doi: 10.14744/IGH.2022.93584  Sayfa 0

8.
Yüksek Akış Nazal Oksijen Tedavisinin COVİD-19’da Kullanımı
Use of High Flow Nasal Oxygen Therapy in COVID-19
Fatma Yıldırım
doi: 10.14744/IGH.2022.95967  Sayfa 0

9.
Pandeminin 2. Yılında Ne Durumdayız?
What Situation Are We in the 2nd Year of the Pandemic?
Mustafa Necmi İLHAN, Merve Ayık Türk
doi: 10.14744/IGH.2022.62634  Sayfa 0

LookUs & Online Makale