ISSN: 1300-4115
Akciğer Kanseri Takibinde Pozitif FDG – PET BT: Benign Talkoma Olabilir Mi? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 139-142 | DOI: 10.14744/IGH.2023.77487

Akciğer Kanseri Takibinde Pozitif FDG – PET BT: Benign Talkoma Olabilir Mi?

Bahar Ağaoğlu Şanlı1, Serkan Yazgan1, Seher Susam2, Ahmet Üçvet1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Talk plörodezi, sıklıkla sekonder pnömotoraks veya malign plevral efüzyon vakalarında adezyonu arttırmak için plevral inflamatuar reaksiyonu indüklemek amacıyla yapılır. Öyküsünde 16 yıl önce sağ sekonder pnömotoraks ve tüp torakostomi olan hastada, sol üst lobda akciğer kanseri tespit edildi ve video yardımlı torasik cerrahi (VATS) yöntemi kullanılarak sol üst lobektomi yapıldı. Bu ameliyattan üç ay sonra sağ akciğerde tekrarlayan pnömotoraks saptandı ve hasta tüp torakostomi yapılarak talk plörodezi ile tedavi edildi. Hastanın rutin onkolojik takibinin altıncı ayında çekilen PET-BT’de sağ tarafta, plevra ve anterior mediastende FDG tutulumu saptandı. Talk plörodezinin işlemden 5 yıl sonrasına kadar PET-BT’de hipermetabolik plevral kalınlaşmaya neden olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur. Bu olasılığın farkında olmak, plevral tutulumu ve hipermetabolik anterior mediastinal kitle imajı olan hastaları geçmiş işlemler hakkında sorgulamak ve metabolik görüntülemeyi yorumlayan hekimi bu tür işlemler hakkında bilgilendirmenin önemini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, PET-BT, talk plörodezi, talkoma.

Positive FDG in Lung Cancer Follow-up – PET CT: Can There Be Benign Talcoma?

Bahar Ağaoğlu Şanlı1, Serkan Yazgan1, Seher Susam2, Ahmet Üçvet1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Talc pleurodesis is often performed in cases of secondary pneumothorax or malignant pleural effusion with the aim of inducing a pleural inflammatory reaction to increase adhesion. FDG-PET (fluorodeoxyglucose positron emission tomography) is used in oncology for diagnosis, staging, restaging, and evaluation of treatment response. A patient with a history of right secondary pneumothorax and tube thoracostomy 16 years ago had lung cancer in the left upper lobe, and left upper lobectomy was performed using video-assisted thoracic surgery (VATS). Three months after this operation, recurrent pneumothorax was detected in the right lung, and the patient was treated with talc pleurodesis by performing tube thoracostomy. On the PET-CT taken in the sixth month of the patient’s routine oncological follow-up, FDG uptake was detected on the right side, pleura, and anterior mediastinum. There are publications reporting that talc pleurodesis can cause hypermetabolic pleural thickening in PET-CT up to 5 years after the procedure. We present our case to highlight the importance of being aware of this possibility, to question patients with pleural involvement and hypermetabolic anterior mediastinal mass images about past procedures, and to emphasize the importance of informing colleagues responsible for interpreting metabolic imaging about such procedures.

Keywords: Lung cancer, PET-CT, talc pleurodesis, talcoma.

Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Seher Susam, Ahmet Üçvet. Positive FDG in Lung Cancer Follow-up – PET CT: Can There Be Benign Talcoma?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(3): 139-142

Sorumlu Yazar: Bahar Ağaoğlu Şanlı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale