ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 2018
ORIGINAL ARTICLE
1.
GRUP A KOAH’LI HASTALARDA VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYONA ETKİSİ
THE EFFECT OF TREATMENT FOR VITAMIN D DEFFICIENCY ON ANXIETY AND DEPRESSION IN GROUP A COPD PATIENTS
Sami DENİZ, Aslı Tuğba ÖZBODUÇ, Filiz SERTPOYRAZ, Gülru POLAT, Dursun ALİZOROĞLU
Sayfalar 75 - 81

2.
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ’NDE PROFİLAKTİK KRANİYAL RADYOTERAPİ SONRASI KRANİYAL YİNELEMEDE REİRRADYASYON SONUÇLARIMIZ-TEK MERKEZ DENEYİMİ
THE ROLE OF REIRREDATION IN RECURRENCES AFTER PROPHYLACTIC CRANIAL IRRADIATION IN SMALL CELL LUNG CANCER: IS IT NECESSARY?
Esra Korkmaz KİRAKLİ, Mine GAYAF, Sami DENİZ, Tülin BOZKURT, Ufuk YILMAZ, Berna KÖMÜRCÜOĞLU
Sayfalar 83 - 89

3.
ACİL SERVİSTE TÜP TORAKOSTOMİ YERLEŞTİRME HATALARI VE KOMPLİKASYONLARI
ERRORS AND COMPLICATIONS IN TUBE THORACOSTOMY PLACEMENT IN EMERGENCY SERVICE
Miktat Arif HABERAL, Özlem Şengören DİKİŞ, Erkan AKAR, Gökhan ÖZTÜRK, Halil KAYA
Sayfalar 91 - 96

4.
MANİSA VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DERİ PRİK TESTİ SONUÇLARI
RESULTS OF SKIN PRICK TESTS IN ALLERGIC RHINITIS LIVING IN MANISA AND ENVIRONMENT
Ferda BİLGİR, Bilge ÖZDEMİR, Papatya DEĞİRMENCİ, Bahadır DEDE, Cengiz KIRMAZ
Sayfalar 97 - 103

5.
İATROJENİK PNÖMOTORAKSLAR: İNSİDANS AZALDI MI? NEDEN?
IATROGENIC PNEUMOTHORAX: IS ITS INCIDENCE DECREASE? WHY?
Özgür KATRANCIOĞLU, Şule KARADAYI, Ekber ŞAHİN, Nurkay KATRANCIOĞLU
Sayfalar 105 - 109

6.
İLERİ YAŞTA HİPOKSEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: FALLOT TETRALOJİSİ
A RARE CAUSE OF HYPOXEMIA AT ADULT AGE: TETRALOGY OF FALLOT
İclal HOCANLI, Abdullah Emre NAYMAN
Sayfalar 111 - 115

7.
RADYOLOJİK MEDİASTİNAL KİTLE TANILI İKİ FARKLI OLGU SUNUMU
TWO DIFFERENT CASES WITH RADIOLOGIC MEDIASTINAL MASS
Figen TÜRK, Yeliz EROL, Metin ER, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY
Sayfalar 117 - 120

8.
OLGULAR EŞLİĞİNDE HIV VE AKCİĞER SORUNLARI
HIV AND RELATED PULMONARY DISORDERS GUIDED WITH CASES
Mustafa CANBAZ, Dursun ALİZOROĞLU, Ceyda ANAR, Güneş ŞENOL, Seher SUSAM, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 121 - 127

9.
KOSTA ORİJİNLİ HİDATİK KİST
COSTA ORIGINATED HYDATIC CYST
Ali Hızır ARPAT, Cumhur Murat TULAY, Abdulkerim BAYÜLGEN
Sayfalar 129 - 132

10.
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER ASPERGİLLOZ: OLGU SUNUMU
PULMONARY ASPERGILLOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: CASE REPORT
Ali KORKMAZ, Melike YÜKSEL YAVUZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Ceyda ANAR, Filiz GÜLDAVAL, İbrahim Onur ALICI
Sayfalar 133 - 139

LookUs & Online Makale