ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KOSTA ORİJİNLİ HİDATİK KİST [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 129-132

KOSTA ORİJİNLİ HİDATİK KİST

Ali Hızır ARPAT1, Cumhur Murat TULAY2, Abdulkerim BAYÜLGEN1
1Şanlıurfa M.Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Şanlıurfa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Echinococcus Granulosus tarafından oluşturulan hidatik kist, Hipokrat zamanından beri bilinmekte olan paraziter bir hastalıktır. Hayvancılığın, özelliklede koyun yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Akdeniz, Doğu Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu, Avusturalya, Yeni Zellanda ve Çin gibi bölgelerde sık görülür. Vakaların çoğu karaciğerde olmakla birlikte, akciğer veya her iki organda birden gözlenebilir. Kemik dokusunda ekinokokkoz nadir (%0,9-2) iken, kostal yerleşimli hidatik kist çok ender olarak gözlenir. Kemiğin hidatik kistinin spesifik bir radyolojik görünümü olmaması nedeni ile ayırıcı tanısında bir çok hastalık bulunmaktadır. Biz burada 55 yaşında yaklaşık 2 aydır sağ göğüs duvarında şişlik ile başvuran ve yapılan tetkiklerinde kostal orijinli hidatik kist saptanarak opere edilen bayan hastamızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist; Kosta

COSTA ORIGINATED HYDATIC CYST

Ali Hızır ARPAT1, Cumhur Murat TULAY2, Abdulkerim BAYÜLGEN1
1Şanlıurfa M.Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Şanlıurfa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

A hydatid cyst caused by Echinococcus Granulusus, is a parasitic disease that has been known since Hippocrates. It is common animal husbandry places, especially sheep breeding areas like Mediterranean, Eastern Europe, Africa, South America, Middle East, Australia, New Zealand and China. In most cases it can be observed mostly in liver, followed by lungs or liver and lungs together. While echinococcosis is uncommon (0.9-2%) in bone tissue, hydatid cyst of the costa is very rarely observed. Because hydatid cyst of the costa has not specific findings in radiologic techniques, there are so many diseases in the differential diagnosis. We aimed to present a 55-year-old female patient who presented with right sided chest wall swelling for nearly two months and in the examinations detected costa originated hydatid cyst and operated.

Keywords: Hydatid cyst; Costa

Ali Hızır ARPAT, Cumhur Murat TULAY, Abdulkerim BAYÜLGEN. COSTA ORIGINATED HYDATIC CYST . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 129-132
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale