ISSN: 1300-4115
OLGULAR EŞLİĞİNDE HIV VE AKCİĞER SORUNLARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 121-127

OLGULAR EŞLİĞİNDE HIV VE AKCİĞER SORUNLARI

Mustafa CANBAZ1, Dursun ALİZOROĞLU1, Ceyda ANAR1, Güneş ŞENOL2, Seher SUSAM3, Ahmet Emin ERBAYCU1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Izmir, Türkiye
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İzmir, Türkiye

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu; sıklıkla akciğerde fırsatçı infeksiyonlar, bazen de maligniteler ile birliktedir. HIV (+) hastalarda Pneumocystis jirovecii infeksiyonu ile sık karşılaşılmaktadır. Bilgisayarlı tomografide radyolojik olarak buzlu cam ve retiküler görünüm ön planda saptanmaktadır. Kliniğe başvuru öncesi HIV (+) oldukları bilinmeyen ve akciğer hastalığının teşhisi amacıyla göğüs hastalıkları branşına yönlendirilen beş hastayı sunduk. Hastaların üçünde Pneumocystis jirovecii’ye bağlı akciğer hastalığı, bir hastada Kaposi sarkomu teşhis edildi. Diğer hastada aynı zamanda hem Klebsiella hem de H1 N1 ile akciğer infeksiyonu vardı. Uygulanan tedaviler ile sonuç alınamayan ve toraks tomografi kesitlerinde özellikle iki taraflı buzlu cam ve retiküler görünüm sergileyen hastalarda HIV pozitifliği akla gelmeli ve Pneumocystis jirovecii akciğer hastalığı ön planda düşünülmelidir. HIV (+) hastalarda, birden fazla lokalizasyonda multipl lenfadenopati varlığında Kaposi sarkomu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: HIV, Pneumocystis jirovecii, Kaposi sarkomu, pnömoni

HIV AND RELATED PULMONARY DISORDERS GUIDED WITH CASES

Mustafa CANBAZ1, Dursun ALİZOROĞLU1, Ceyda ANAR1, Güneş ŞENOL2, Seher SUSAM3, Ahmet Emin ERBAYCU1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Izmir, Türkiye
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İzmir, Türkiye

Human immun deficiency virüs (HIV) infection; is frequently together with opportunistic pulmonary infections and sometimes with malignity. Pneumocystis jirovecii infection has been met frequently in HIV (+) patients. The ground glass and reticular opacity is radiologically on the foreground in computed tomography. We presented five cases whom HIV positivity was unknown before admission to the clinic and referred to chest diseases in order to have diagnosis of the lung disease. Pulmonary disease of Pneumocystis jirovecii was diagnosed on three patients and one patient was diagnosed as Kaposi’s sarcoma. There was pulmonary infection of both Klebsiella and H1 N1 in other patient. HIV positivity should be rememberred and Pneumocystis jirovecii pulmonary disease should be thought primarily, when bilateral ground glass and reticular opacity was detected in thorax tomography and there was a treatment failure with other drugs. Kaposi’s sarcoma should not be forgotten in HIV (+) patients if there was multiple lymphadenopathy at multiple localizations.

Keywords: HIV, Pneumocystis jirovecii, Kaposi’s sarcoma, pneumonia

Mustafa CANBAZ, Dursun ALİZOROĞLU, Ceyda ANAR, Güneş ŞENOL, Seher SUSAM, Ahmet Emin ERBAYCU. HIV AND RELATED PULMONARY DISORDERS GUIDED WITH CASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 121-127
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale