ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2009
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI
ATTITUDES OF LUNG CANCER PATIENTS TO THEIR DISEASE
Aylin ÖZGEN, Ömer AYDEMİR, Ece KAYA, Nesrin YAMAN, Ayşin ŞAKAR COŞKUN, Pınar ÇELİK, Arzu YORGANCIOĞLU
Sayfalar 1 - 6

2.
STABİL KOAH'LI HASTALARDA SAİNT GEORGE SOLUNUM ANKETİ (SGRQ) SKORLARININ HASTALIĞIN AĞIRLIĞI VE AMFİZEM VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNIARE SCORES WITH SEVERITY OF DISEASES AND EMPHYSEMA PATTERN IN PATIENTS WITH STABLE COPD
Hayrettin GÖÇMEN, Dane EDİGER, Esra UZASLAN, Ercüment EGE
Sayfalar 7 - 15

3.
PULMONER VENÖZ TROMBOEMBOLİLİ HASTALARDA TANI SÜRESİ VE MALİYET ANALİZİ
THE FACTORS EFFECTING DIAGNOSIS TIME AND THE COST ANALYSIS IN PATIENTS WITH PULMONARY VENOUS THROMBOEMBOLISM
Pelin DURU ÇETİNKAYA, Serir AKTOĞU, Enver YALNIZ
Sayfalar 17 - 23

4.
AKCİĞER KİST HİDATİKLİ HASTALARIMIZ: ŞANLIURFA İLİNDEN VERİLER
OUR PATIENTS WITH PULMONARY CYST HYDATIC: DATA FROM ŞANLIURFA CITY
Hayriye UÇAR, Ayşegül ÇALLI, Ahmet Mehmet DOBLAN, Mazlume SUNA, Nuray ALPAY, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 25 - 30

5.
SPONTAN PNÖMOTORAKSTA OPERATİF TEDAVİ
OPERATIVE MANAGEMENT OF THE SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX
Cemil KUL, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Halil TÖZÜM
Sayfalar 31 - 35

6.
BİR SCİMİTAR SENDROMU OLGUSU
A CASE OF SCIMITAR SYNDROME
Nurhan SARIOĞLU, Aylin ÖZGEN, Pınar ÇELİK, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Fatma CAN, Cihan GÖKTAN, Arzu YORGANCIOĞLU
Sayfalar 37 - 41

7.
GEÇ BAŞVURULU KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİLİ BİR OLGU
LATE PRESENTING CONGENITAL DIAPHRAMATIC HERNIA: CASE REPORT
Hasan AĞIN, Hurşit APA, Suna ASİLSOY, Ertan KAYSERİLİ, Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Safiye AKTAŞ
Sayfalar 43 - 46

8.
KARTAGENER SENDROMU: BİR OLGU
KARTAGENER SYNDROME: A CASE
Esma ÖZTÜRK, Sibel ÖZKURT, Neşe DURSUNOĞLU
Sayfalar 47 - 50

LookUs & Online Makale