ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
BİR SCİMİTAR SENDROMU OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 37-41

BİR SCİMİTAR SENDROMU OLGUSU

Nurhan SARIOĞLU1, Aylin ÖZGEN2, Pınar ÇELİK2, Ayşın ŞAKAR COŞKUN2, Fatma CAN3, Cihan GÖKTAN3, Arzu YORGANCIOĞLU2
1Akyazı Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sakarya
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Anatomik anormalliği olan hastaların bir kısmı yetişkin döneme kadar herhangi bir yakınma hissetmeden gelebilirler. Kaşeksi ve hirsutizm yakınmaları ile endokrinoloji kliniğinde tetkik edilen 20 yaşında bayan olgu akciğer grafisinde lezyon saptanması üzerine göğüs hastalıkları kliniğimizce konsülte edildi. 3-4 yıldır efor dispnesi tarifleyen olgunun özgeçmişinde sık (yılda 3-4 kez) alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde hipoplazi ve parsiyel venöz dönüş anomalisi izlenmekteydi. Bu bulgular ile olguya Scimitar sendromu tanısı konuldu. PA akciğer grafisindeki görüntüsü “Türk Palası(TurkishSword's)”na benzetildiği için sendrom bu ismi almıştır. Nadir görülen bir pulmoner anomali olması nedeniyle bu olguyu literatür eşliğinde sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Scimitar Sendromu, Scimitar-Türk palası belirtisi

A CASE OF SCIMITAR SYNDROME

Nurhan SARIOĞLU1, Aylin ÖZGEN2, Pınar ÇELİK2, Ayşın ŞAKAR COŞKUN2, Fatma CAN3, Cihan GÖKTAN3, Arzu YORGANCIOĞLU2
1Akyazı Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sakarya
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Patients with anatomical abnormality may reach adulthood without any symptoms. A 20-year-old female was consultated in our pulmonary diseases clinic for a lesion in chest X-ray while she was being investigated by endocrinology clinic for cachexia and hirsutism. She was suffering from execise dyspnea for 3 to 4 years and frequent (3-4 times a year) lower respiratory tract infections She was diagnosed as Scimitar Syndrome depending on the findings of right pulmonary hypoplasia and partial venous return abnormality in thorax computerized tomography. As, the image in chest X-ray resembles Turkish sword the syndrome is called so. We would like to present this case with the literature as it is a rare pulmonary anomaly.

Keywords: Scimitar Syndrome, Scimitar-Turkish sword sign

Nurhan SARIOĞLU, Aylin ÖZGEN, Pınar ÇELİK, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Fatma CAN, Cihan GÖKTAN, Arzu YORGANCIOĞLU. A CASE OF SCIMITAR SYNDROME . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 37-41
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale