ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2011
ORIGINAL ARTICLE
1.
TÜRKÇE GÖĞÜS HASTALIKLARI LİTERATÜRÜNDE DİL BİRLİĞİ
THE UNITY OF LANGUAGE IN THE THORACIC MEDICINE LITERATURE IN TURKISH
Kürşat EPÖZTÜRK
Sayfalar 69 - 72

2.
AKCİĞER KANSERİNDE TANI GECİKMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
THE FACTORS INFLUENCING DELAY OF DIAGNOSIS IN LUNG CANCER
Eylem AKPINAR, Meral GÜLHAN, Nermin ÇAPAN
Sayfalar 73 - 80

3.
KOAH OLGULARINDA TEOFİLİNİN YAN ETKİLERİ İLE HASTA YAŞI VE KAN ELEKTROLİTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SIDE EFFECTS OF THEOPHYLLINE IN COPD PATIENTS WITH PATIENT AGE AND BLOOD ELECTROLYTES
Ahmet YILMAZ, Cengizhan SEZGİ, Hatice YILMAZ, Halis TANRIVERDİ
Sayfalar 81 - 87

4.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FONKSİYONEL VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELER
THE FUNCTIONAL AND ANTROPOMETRIC PARAMETERS RELATED TO QUALITY OF LIFE IN COPD
Sevda Şener CÖMERT, Müzeyyen ERK, Benan MÜSELLİM, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
Sayfalar 89 - 100

5.
TİP II DİYABETLİ HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI VE DİYABET KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN DIABETES CONTROL AND PULMONARY FUNCTIONS WITH TYPE II DIABETES MELLITUS PATIENTS
Erkan CEYLAN, Mehmet Nuri TURAN, Faruk GÜNAK
Sayfalar 101 - 106

6.
KOLON ADENOKARSİNOMUNUN PLEVRAL VE BRONŞİYAL METASTAZI: OLGU SUNUMU
PLEURAL AND BRONCHIAL METASTASIS OF COLON ADENOCARCINOMA: CASE REPORT
Gökhan PERİNCEK, Emrah BATMAZ, Ufuk USTA
Sayfalar 107 - 112

7.
İLGİNÇ RADYOLOJİK OLGU: YABANCI CİSİM
AN INTERESTING RADIOLOGICAL CASE: FOREIGN BODY
Aslı Gül AKGÜL, Fuat SAYIR, Ufuk ÇOBANOĞLU
Sayfalar 113 - 116

8.
PULMONER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS: BİR OLGU SUNUMU
HISTIOCYTOSIS WITH PULMONARY LANGERHANS CELLS: A CASE REPORT
Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ
Sayfalar 117 - 122

9.
PULMONER MALTOMA
PULMONARY MALTOMA
Arzu Güler İZMİR, Serpil TEKGÜL, Emine AYSOY KARARMAZ, Emel PALA ÖZDEN, Enver YALNIZ, Naime TAŞDÖĞEN, Nur YÜCEL
Sayfalar 123 - 128

10.
TORAKS DUVARINA İNVAZE BİR PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
A PULMONARY ACTINOMYCOSIS INVOLVING TO THE CHEST WALL: A CASE REPORT
İpek ÜNSAL, Ceyda ANAR, Hüseyin HALİLÇOLAR, Melih BÜYÜKŞİRİN, Nur YÜCEL, Erdal OZANTÜRK, Ayşe COŞKUN
Sayfalar 129 - 135

LookUs & Online Makale