ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2011
ORIGINAL ARTICLE
1.
DİYARBAKIR İLİNDE ÇEVRESEL ASBEST KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE USE OF ENVIRONMENTAL ASBESTOS IN DIYARBAKIR
Abdurrahman ABAKAY, Halide KAYA, Hıdır SARI, Hadice ŞEN, Özlem ABAKAY, Cengizhan SEZGİ, Abdullah Çetin TANRIKULU, Kerim EZGİN, Abdurrahman ŞENYİĞİT
Sayfalar 137 - 143

2.
ASİT İNHALASYONU NEDENİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN 22 OLGUNUN ÖZELLİKLERİ
THE PROPERTIES OF 22 CASES WHO ADMITTED EMERGENCY SERVICE WITH ACID GAS INHALATION
Levent ÖZDEMİR, Yavuz HAVLUCU, Burcu ÖZDEMİR, Ufuk GEZEN, Ardanur KARADAL, Gökhan PERİNCEK
Sayfalar 153 - 157

3.
SARKOİDOZ HASTALARINDA D-DİMER DÜZEYİ
D-DIMER LEVELS IN PATIENTS WITH SARCOIDOSIS
Gülru POLAT, Duygu ÜNALMIŞ, Ufuk YILMAZ
Sayfalar 167 - 175

4.
KİTLE ŞEKLİNDE PREZENTE OLAN AMIODARONA BAĞLI BİR ORGANİZE PNÖMONİ OLGUSU
A CASE OF AMIODARONE INDUCED ORGANIZING PNEUMONIA PRESENTING AS A PULMONARY MASS
Melih BÜYÜKŞİRİN, Ceyda ANAR, Günhan YAVAŞOĞLU, Hüseyin HALİLÇOLAR, Nur YÜCEL
Sayfalar 177 - 181

5.
GEZİCİ İĞNE: ÇENGELLİ İĞNENİN BRONŞLAR VE ESOFAGUS ARASINDA FARK EDİLMEYEN YOLCULUĞU
THE WANDERING NEEDLE: UNNOTICED JOURNEY OF A SAFETY PIN BETWEEN BRONCHI AND ESOPHAGUS
Elif TORUN, Hüseyin MELEK
Sayfalar 183 - 186

6.
HER PNÖMOTORAKS, PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS DEĞİLDİR!
EVERY PNEUMOTHORAX IS NOT A PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX!
Halil TÖZÜM, Erhan SARITEKİN, Derya HOŞGÜN, Cemil KUL, Şahin ERDEM
Sayfalar 187 - 190

7.
YOĞUN SİGARA İÇİCİSİ BİR KADINDA PET/CT POZİTİF PULMONER KİTLE: BEKLENMEYEN BİR TANI
PET/CT POSITIVE PULMONARY MASS IN A HEAVY SMOKER WOMAN: AN UNEXPECTED DIAGNOSIS
Ahmet ERBAYCU Emin, İnci ALACACIOĞLU, Bahriye PAYZIN, Fevziye TUKSAVUL, Nur YÜCEL, Kenan CEYLAN Can, Sadi BENER, Engin ÖZBİLEK, Salih GÜÇLÜ Zeki
Sayfalar 191 - 196

8.
ASEMPTOMATİK YETİŞKİNDE TESADÜFEN SAPTANAN MORGAGNİ HERNİSİ VE EKSTRALOBER PULMONER SEKESTRASYON BİRLİKTELİĞİ
MORGAGNI HERNIA WITH EXTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION PRESENTED IN ASYMPTOMATIC ADULT WHICH WERE DIAGNOSED TO COINCIDENTALLY
Ekrem ŞENTÜRK, Serdar ŞEN, Selda ŞEN, İbrahim METEOĞLU
Sayfalar 197 - 201

LookUs & Online Makale