ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
Editör’den
Editorial

Sayfa V

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına Ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Characteristics of Pulmonary Arterial Hypertension Patients and Evaluation of Factors Affecting Treatment Response and Survival
Bilge Yilmaz Kara, Benan Musellim, Gül Ongen
doi: 10.5222/IGH.2020.1898  Sayfalar 1 - 11

6.
Tedavi rehberlerine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi edilen toplumda gelişen pnömonili yaşlı bireylerin klinik seyir ve tedavi başarısının değerlendirilmesi
Evaluation of clinical course and treatment success of elderly patients with community-acquired pneumonia hospitalized and treated in accordance with the treatment guidelines
Özge Oral Tapan, Utku Tapan
doi: 10.5222/IGH.2020.1847  Sayfalar 12 - 19

7.
Düşük ADA Düzeyi Olan Tüberküloz Plörezili Hastalar, Yüksek ADA Düzeyi Olanlardan Farklı Mıdır?
Are Patients with Tuberculosis Pleurisy with Low ADA Levels Different from Those with High ADA Levels?
Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Melike Yüksel Yavuz, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı
doi: 10.5222/IGH.2020.1812  Sayfalar 20 - 26

8.
Akciğer rezeksiyonu sonrası görülen bronkolplevral fistüllerde endobronşial tedavi
Endobronchial Treatment for Bronchopleural Fistula After Lung Resection
Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Volkan Baysungur
doi: 10.5222/IGH.2020.1862  Sayfalar 27 - 34

9.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi.
The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers.
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Berrin Zİnnet Eraslan, Benan Çağlayan
doi: 10.5222/IGH.2020.1889  Sayfalar 35 - 42

10.
Plazminojen aktivatör inhibitörü tip-1 gen (PAİ-1) polimorfizmi ve pulmoner emboli arasındaki ilişki.
Association between plasminogen activator inhibitor type-1 gene (PAI-1) polymorphism and pulmonary embolism.
Filiz Çulfacı Karasu, Mükremin Er, Hatıce Canan Hasanoglu, Gulay Ceylan
doi: 10.5222/IGH.2020.1746  Sayfalar 43 - 49

OLGU SUNUMU
11.
KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk
THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer
Damla Serçe Unat, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Aysu Ayrancı
doi: 10.5222/IGH.2020.1877  Sayfalar 50 - 54

LookUs & Online Makale