ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2008
ORIGINAL ARTICLE
1.
MYASTENİA GRAVİSTE TİMEKTOMİ
THYMECTOMY FOR MYASTHENIA GRAVIS
Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Serdar ŞİRZAİ, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK
Sayfalar 1 - 5

2.
AKCİĞER LEZYONLARINDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ
POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IN LUNG LESIONS
Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Sinan ANAR, Ali Ata ÖZTÜRK, Halil TÖZÜM, Cemil KUL, Ahmet Emin ERBAYCU, Hakan KOPARAL
Sayfalar 7 - 12

3.
AKCİĞERİN PLEOMORFİK KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)
PLEOMORPHIC CARCINOMA OF THE LUNG (CASE REPORT)
Günseli BALCI, Serhan OLCAY, Nur YüCEL, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 13 - 16

4.
İDİYOPATİK MEDİASTİNAL FİBROZİS OLGUSU
A CASE OF IDIOPATHIC MEDIASTINAL FIBROSIS
Banu YOLDAŞ, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI, Ali VERAL
Sayfalar 17 - 20

5.
PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU
PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS: CASE REPORT
Emine AYSOY KARARMAZ, Arzu GÜLER, Serpil TEKGÜL, Enver YALNIZ, Zekiye AYDOGDU DİNÇ, Meltem GÜRSOY, Emel PALA ÖZDEN
Sayfalar 21 - 25

LookUs & Online Makale