ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2010
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERİNDE SERUM CA-125 DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN HASTALIĞA AİT ÖZELLİKLER VE TEDAVİYE YANIT İLE İLİŞKİSİ
THE RELATION OF SERUM CA-125 LEVEL MEASUREMENT WITH DISEASE CHARACTERISTICS AND RESPONSE TO TREATMENT
Emine KARARMAZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Serpil TEKGÜL, Arzu Güler İZMİR, Günseli BALCI, Emel PALA ÖZDEN, Dilek KALENCİ, Nuran KATGI, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 71 - 78

2.
YOĞUN BAKIM DIŞI KOŞULLARDA TAKİP EDİLEN ENTÜBE HASTALARDAKİ VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT INTUBATED PATIENTS WHO HAS FOLLOWED UP NON-INTENSIVE CARE CONDITIONS?
Ebru ÇAKIR EDİS, Osman Nuri HATİPOĞLU, İlker YILMAM, Alper EKER, Özlem TANSEL, Necdet SÜT
Sayfalar 79 - 85

3.
ALLERJİK HASTALIĞI OLAN HASTALARIMIZDA DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RESULTS OF SKIN PRICK TESTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC DISEASES
Elif TORUN, Sıla ŞEREMET
Sayfalar 87 - 92

4.
KOAH AKUT ATAKTA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÜRİK ASİT/KREATİNİN ORANININ ATAĞIN AĞIRLIĞI VE ARTERYEL KAN GAZLARI İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF SERUM URIC ACID AND URIC ACID TO CREATININE RATIO WITH SEVERITY OF EXACERBATIONS AND ARTERIAL BLOOD GASES IN COPD ACUTE EXACERBATION
İbrahim OCAK, Hayrettin GÖÇMEN, Ahmet URSAVAŞ, Duygu KÖPRÜCÜOĞLU, Dilek ÇETİNER BAHÇETEPE, Esin TAŞBAŞ, Ercüment EGE
Sayfalar 93 - 100

5.
UYKU APNE SENDROMU İLE GEÇİRİLMİŞ KAFA TRAVMASI İLİŞKİSİ
THE ASSOCIATION BETWEEN SLEEP APNEA SYNDROME AND HEAD TRAUMA
Zeynep Zeren UCAR, Serhan OLCAY, Ahmet Ugur DEMİR, Sami Cenk KIRAKLI, Zeynep MUNTEHA, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 101 - 111

6.
MAZOT ASPİRASYONUNA BAĞLI PNÖMONİ
PNEUMONIA CAUSED BY FUEL OIL ASPIRATION
Coşkun DOĞAN, Nesrin KIRAL, Sevda Şener CÖMERT, Ali FİDAN, Gülşen SARAÇ, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 113 - 117

7.
MYELOMATÖZ PLEVRAL EFFÜZYON
MYELOMATOUS PLEURAL EFFUSION
Sibel AYIK, Aydan MERTOĞLU, Ayşe ÖZSÖZ, Ercan ÇİL, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ
Sayfalar 119 - 123

8.
AĞIR KLİNİK TABLO İLE SEYREDEN LEGIONELLA PNÖMONİSİ
A CASE OF LEGIONELLA PNEUMONIA WITH SERIOUS CLINICAL PROCESS
Özlem YILDIZ, Ebru ÇAKIR EDİS, Erhan TABAKOĞLU
Sayfalar 125 - 128

9.
İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURADA İVİG SONRASI PULMONER TROMBOEMBOLİ GELİŞEN OLGUDA TROMBOLİTİK TEDAVİ KULLANIMI
THROMBOLYTIC TREATMENT IN A CASE OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM SUBSEQUENT TO IVIG THERAPY FOR IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA
Ebru ÇAKIR EDİS, Özlem YILDIZ, Muzaffer DEMİR, Tuncay ÇAĞLAR
Sayfalar 129 - 133

10.
MEDİASTİNAL KİTLE NEDENİYLE SOLUNUM YETMEZLİĞİ GELİŞEN NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 OLGUSU
NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 CASE WITH RESPIRATORY INSUFFICIENCY DUE TO MEDIASTINAL MASS
Emel TELLİOĞLU, Özlem ŞENGÖREN, Günseli BALCI, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 135 - 140

LookUs & Online Makale