ISSN: 1300-4115
ALLERJİK HASTALIĞI OLAN HASTALARIMIZDA DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 87-92

ALLERJİK HASTALIĞI OLAN HASTALARIMIZDA DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Elif TORUN1, Sıla ŞEREMET2
1Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs hastalıkları, Bingöl
2Bingöl Devlet Hastanesi, Dermatoloji, Bingöl

Deri prick testi (DPT), c iltte allerjene karşı spesifik IgE cevabını gösteren kolay, hızlı, ucuz ve sık kullanılan bir tetkiktir. Rakımı yaklaşık 1500 m, yıllık ortalama sıcaklık 12ºC, nem oranı %60’ın altında olan bir Doğu Anadolu ili olan Bingöl’de sık karşılaşılan allerjenleri tespit etmeyi amaçladık. Aralık 2008-Ekim 2009 arasında hastanemize başvuran ve allerjik hastalığı olan ve DPT uygulanan 68 erkek, 143 kadın toplam 211 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 15 allerjen ekstresi, pozitif ve negatif kontrol olmak üzere 17 allerjen uygulandı. Hastaların tanıları allerjik rinit, astım, atopik dermatit ve kronik ürtikerdi, 113 (%53.6) hastada allerji testi pozitif saptandı. Çalışmamızda en fazla pozitif sonuç ev tozu akarlarına karşı saptandı (%29.4) Dermatophagoides (Dermatophagoides farinae %25.6, D Dermatophagoides pteronysinus %20.9). Allerjenler ev içi ve ev dışı şeklinde sınıflandırıldı, ev içi allerjenler ile duyarlılık %45 (n=95), ev dışı allerjenler ile duyarlılık %30.8 (n=65) olarak bulundu. Ev tozu akarlarının en sık rastlanan alerjenler oluşu literatür ile uyumlu olup, pozitiflik oranı deniz seviyesinde ve kıyısında olan yerlerden belirgin oranda düşük, karasal bölgelerdeki sonuçlarla benzer orandadır. Atopik hastalarda alerjenden kaçınma korunmanın ve tedavinin önemli basamaklarından biridir. Bu ilin verilerinin ilk kez sunulduğu bu çalışma ile bölgede çoğunlukla etken olan alerjenlerin saptanması ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesinin önemini vurgulamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite, astım, allerjik rinit, atopik dermatit, ürtiker, cilt testi

EVALUATION OF RESULTS OF SKIN PRICK TESTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC DISEASES

Elif TORUN1, Sıla ŞEREMET2
1Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs hastalıkları, Bingöl
2Bingöl Devlet Hastanesi, Dermatoloji, Bingöl

Skin prick test (SPT) is a simple, quick, inexpensive, safe and widely used method showing specific IgE response to allergens. We conducted a study evaluating the most frequent allergens in Bingöl,an eastern Anatolian city with an altitude of 1500m, mean annual temperature of 12ºC and humidity less than 60%. A total of 211 patients (68 male and 143 female) applying with allergic diseases underwent SPTs between December 2008-September 2009. A total of 17 allegens, including positive and negative controls were applied. Diagnosis were allergic rhinitis, asthma, atopic dermatitis and chronic urticaria. SPTs were positive in 113 cases (53.6%). Most frequently observed allergens were house dust mites(29.4%) (Dermatophagoides farinae 25.6%, Dermatophagoides pteronysinus 20.9%). The allergens were categorised into indoor and outdoor groups, sensitivity to indoor allergens was 45% (n=95) and sensitivity to outdoor allergens was 30.8% (n=65). The fact that house dust mites are the most frequent allergens is consistent with the literature. Atopy was detected to be less frequent than coastal areas and regions at sea level whereas it was similar to places with dry climate. Avoiding the allergen is an important factor in prevention and treatment of atopic diseases. This is the first study revealing the data concerning this city, therefore it is of importance in determining the prevalant allergens and education of patients accordingly.

Keywords: Hypersensitivity, asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, urticaria, skin test

Elif TORUN, Sıla ŞEREMET. EVALUATION OF RESULTS OF SKIN PRICK TESTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC DISEASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 87-92
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale