ISSN: 1300-4115
MAZOT ASPİRASYONUNA BAĞLI PNÖMONİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 113-117

MAZOT ASPİRASYONUNA BAĞLI PNÖMONİ

Coşkun DOĞAN1, Nesrin KIRAL1, Sevda Şener CÖMERT1, Ali FİDAN1, Gülşen SARAÇ1, Banu SALEPÇİ1, Benan ÇAĞLAYAN1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Ateş yiyenlerin pnömonisi hidrokarbon ürünlerinin aspirasyonuna bağlı olarak gelişen, nadir görülen akut bir pnömoni tablosudur. Küçük çocuklarda, ateş yutarak gösteri yapan animatörlerde yada petrol ürünleri ile uğraşan kişilerde bu ürünlerin aspirasyonu sonucu ortaya çıkabilir. Hastaların klinik özellikleri, hastalığın seyri ve sonucu değişken olabilmektedir. Nefes darlığı, öksürük, hemoptizi, göğüs ağrısı, ateş, akciğer konsolidasyonları ve ardından lezyonların pnömotoseller oluşturarak kaviteleşmesi ile karakterizedir. Akut psödoenfeksiy öz bir durum olarak açıklansa da süperenfeksiyonlar eşlik edebilmektedir. Tedavide kortikosteroid ve antibiyotikler kullanılır. Burada mazot aspirasyonuna bağlı gelişen nadir görülen ve değişik radyolojik patern gösteren 50 yaşında pnömoni olgusu sunulmuştur. Olgumuzda klinik ve radyolojik tablonun başlangıçta hızlı ilerlemesi, konsolidasyon alanlarının yaygınlığı ve erime alanlarının oluşması, ampiyem gelişmesi dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Lipid pnömonisi, aspirasyon pnömonisi, inhalasyon

PNEUMONIA CAUSED BY FUEL OIL ASPIRATION

Coşkun DOĞAN1, Nesrin KIRAL1, Sevda Şener CÖMERT1, Ali FİDAN1, Gülşen SARAÇ1, Banu SALEPÇİ1, Benan ÇAĞLAYAN1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Fire eater ‘s pneumonia, a rare form of acute pneumonitis, develops after aspiration of hydrocarbon products. Small children, animators making performance with fire-eating or the people dealing with petroleum products are under the risk of this pneumonitis as a result of aspiration of these chemicals. The patients' clinical features, duration of diseases and outcome of diseases may be different. It is characterized by symptoms such as dyspnea, cough, hemoptysis, chest pain, fever and lung consolidations which typically cavitate forming pneumatoceles. Despite the fact that it is a pseudoinfectious entity, superinfections may sometimes coexist. Corticosteroids and antibiotics are used in treatment. 50-year old male patient, a rare case of fire eater's pneumonia due to diesel oil aspiration, with unusual radiological patern is presented. In our case, rapid progression of clinical and radiological findings at the early phase of disease, diffuse consolidations, formation of lysis in some areas and development of empyema are striking.

Keywords: Lipid pneumonia, aspiration pneumonia, inhalation

Coşkun DOĞAN, Nesrin KIRAL, Sevda Şener CÖMERT, Ali FİDAN, Gülşen SARAÇ, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN. PNEUMONIA CAUSED BY FUEL OIL ASPIRATION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 113-117
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale