ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2006
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TEŞHİS ANINDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU BİRLİKTELİĞİ
THE CO-MORBIDITY OF PULMONARY TUBERCULOSIS AT THE TIME OF DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH LUNG CANCER
Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür USLU, Özdal GÜNEŞ, Salih Z. GÜÇLÜ
Sayfalar 11 - 14

2.
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN GÖĞÜS ONKOLOJİ KONSEYİ'NDE SUNULAN GÖĞÜS CERRAHİSİ OLGULARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF THE THORACIC SURGICAL PATIENTS PRESENTED IN THE THORACIC ONCOLOGICAL COUNCIL OF THE UNIVERSITY HOSPITAL
Banu AKTİN, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI, Özgür SAMANCILAR
Sayfalar 15 - 19

3.
MİYELOMATÖZ PLEVRAL SIVI: OLGU SUNUMU
MYELOMATOUS PLEURAL EFFUSION: CASE REPORT
Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülru POLAT, Zehra AŞUK, Gülcan ÜRPEK, Nur YÜCEL, Sadık YALDIZ, Gültekin TİBET
Sayfalar 21 - 23

4.
MEDİASTİNAL İMMATÜR TERATOM: OLGU SUNUMU
MEDIASTINAL IMMATURE TERATOMA: CASE REPORT
Zühre SARP TAYMAZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ, Mehmet GÜLPEK, Kenan Can CEYLAN, Nur YÜCEL
Sayfalar 25 - 28

LookUs & Online Makale