ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2011
ORIGINAL ARTICLE
1.
BURSA'DA SİGARA İÇİMİ VE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
THE FACTORS RELATED TO HABIT OF SMOKING CIGARETTE AND ADDICTION OF NICOTINE IN BURSA
Hayrettin GÖÇMEN, Nazan NALCI SAVAŞ, İbrahim OCAK, Esma CEYLAN, Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ, Funda COŞKUN, Eda DURMUŞ, Oktay GÖZÜ
Sayfalar 1 - 8

2.
2008-2009 YILLARINDA DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TÜBERKÜLOZ TANISI ALAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF PATIENTS DIAGNOSED WITH TUBERCULOSIS IN DICLE UNIVERSITY HOSPITAL BETWEEN 2008-2009 YEARS
Serdar POLAT, Abdurrahman ABAKAY, Recep IŞIK
Sayfalar 9 - 20

3.
KOAH'LI HASTALARDA GASTROOZAFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI SIKLIĞININ SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE FREQUENCY OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE BY SCINTIGRAPHY IN PATIENTS WITH COPD
Ercan ÇİL, Işıl KARASU, Ayşe ÖZSÖZ, Engin ÖZBİLEK, Hakan KOPARAL, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 27 - 33

4.
KLOR GAZI İNHALASYONLU OLGULARIMIZ
OUR CASES WITH CHLORINE GAS INHALATION
Ardanur KARADAL, Levent ÖZDEMIR, Burcu ÖZDEMIR, Feride KARACAER
Sayfalar 35 - 39

5.
MULTİPL AKCİĞER. METASTAZINI TAKLİT EDEN PULMONER WEGENER GRANÜLOMATOZU: OLGU SUNUMU
PULMONARY WEGENER GRANULOMATOSIS MIMICKING MULTIPLE LUNG METASTASIS: CASE REPORT
Onur AKÇAY, Özgür SAMANCILAR, Kenan can CEYLAN, Filiz GÜLDAVAL, Sülün ERMETE, Şeyda ÖRS KAYA
Sayfalar 41 - 45

6.
SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN PANDEMİK İNFLUENZA A/H1N1: OLGU SUNUMU
INFLUENZA A/H1N1 WITH RESPIRATORY FAILURE: CASE REPORT
Gökhan PERİNCEK, Bülent ÖZBAY, Kemal AVŞAR
Sayfalar 47 - 50

7.
GEMSİTABİN'E BAĞLI KUTANOZ TOKSİSİTE GELİŞEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ
NON SMALL CELL LUNG CARCINOMA WITH GEMCITABINE INDUCED CUTANEOUS TOXICITY
Davut AYDIN, Muzaffer SARIAYDIN, Meftun ÜNSAL
Sayfalar 51 - 55

8.
PULMONER ARTERİYOVENOZ MALFORMASYON: İKİ OLGU NEDENİ İLE
PULMONARY ARTERIOVENOUS MALFORMATION: TWO CASE REPORTS
Melih BÜYÜKŞİRİN, Emine KARARMAZ, Filiz GÜLDAVAL, Bahri GÜMÜŞ, Eylem YAŞAR
Sayfalar 57 - 62

9.
NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER KARSİNOMU: DEV HÜCRELİ KARSİNOM
A RARE PULMONARY CARCINOMA: GIANT CELL CARCINOMA
Emel TELLİOĞLU, Nur CABAR YÜCEL, Kenan Can CEYLAN, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 63 - 67

LookUs & Online Makale