ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2014
ORIGINAL ARTICLE
1.
YOĞUN BAKIM HASTALARININ EMOSYONEL DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF EMOTIONAL EXPERIENCE IN INTENSIVE CARE UNIT (ICU) PATIENTS
Özlem EDİBOĞLU, Pinar ÇİMEN, Dursun TATAR, Cenk KIRAKLI, Ceyda ANAR, Gülru POLAT, Semra BİLAÇEROĞLU, Sacide ÇOBAN
Sayfalar 69 - 73

2.
KOAH HASTALARINDA LEPTİN VE TNF ALFA DÜZEYLERİ VE BUNLARIN NUTRİSYONEL PARAMETRELERELE İLİŞKİSİ
LEPTIN AND TNF-ALPHA LEVELS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND THEIR RELATIONSHIP TO NUTRITIONAL PARAMETERS
Ceyda ANAR, Tuba İNAL, Özlem ŞENGÖREN, İpek ÜNSAL, Can BİÇMEN, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 81 - 89

3.
KOT TAŞLAMA İŞİNDE ÇALIŞAN SİLİKOZİSLİ HASTALARDA RESTRİKTİF SPİROMETRİK DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
THE FACTORS THAT AFFECT RESTRICTIVE SPIROMETRIC ALTERATIONS IN SILICOSIS PATIENTS WORKING IN DENIM SANDBLASTING
Hayrettin GÖÇMEN, Selim DOĞANAY, Yücel AKKAŞ, Rahime Özgür IŞIĞIBOL
Sayfalar 91 - 98

4.
SARKOİDOZLU HASTALARDA KLİNİK, RADYOLOJİK, LABORATUVAR PARAMETRELER VE TANI YÖNTEMLERİ
CLINICAL, RADIOLOGICAL, LABORATORY PARAMETERS AND DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH SARCOIDOSIS
Özlem KAR KURT, Bahar KURT, Ali KILIÇGÜN, Zehra YAŞAR, Ali CENGİZ, Fahrettin TALAY, Tuncer TUĞ
Sayfalar 99 - 103

5.
AKTİF VE İNAKTİF TÜBERKÜLOZLU OLGULARDA 25(OH) VİTAMİN D SEVİYELERİ
25 (OH) VITAMIN D LEVELS IN ACTIVE AND INACTIVE TUBERCULOSIS PATIENTS
Fatma Emre TAŞOLAR, Özlem Saniye İÇMELİ, Hatice TÜRKER, Baran GÜNDOĞUŞ, Pınar GÜNEL KARADENİZ
Sayfalar 105 - 112

6.
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM, RENAL VE AKCİĞER TUTULUMUNUN BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR WEGENER GRANULOMATOZU OLGUSU
GASTROINTESTINAL, RENAL AND PULMONARY İNVOLVEMENT: A RARE WEGENER GRANULOMATOSIS CASE
Zühre SARP TAYMAZ, Aydan MERTOĞLU, Emel TELLİOĞLU, Günseli BALCI, Yasemin YURT, Zekiye AYDOĞDU
Sayfalar 113 - 118

7.
NEFROTİK SENDROM İLE İLİŞKİLİ BİR MASİF PULMONER EMBOLİ OLGUSU
A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE BASED ON NEPHROTIC SYNDROME
Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Özlem EDİPOĞLU, Pınar ÇİMEN, Cenk KIRAKLI
Sayfalar 119 - 123

8.
ENDOBRONŞİAL SOLİTER PAPİLLOMA
ENDOBROCHIAL SOLITARY PAPILLOMA
Savaş GEGİN, Deniz ÇELİK, Mesut SUBAK
Sayfalar 125 - 128

9.
FAKTİTİYÖZ HEMOPTİZİ: INTRAVENÖZ OPİYAT BAĞIMLISI BİR OLGUDA BEKLENMEDİK ODAK
FACTITIOUS HEMOPTYSIS: AN UNUSUAL ETIOLOGY OF HEMOPTYSIS IN AN INJECTING OPIOID DRUG USER
Kezban ÖZMEN SÜNER, Ege GÜLEÇ BALBAY, Songül BİNAY, Neşe AKIN
Sayfalar 129 - 132

LookUs & Online Makale