ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2002
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM ASKORBİK ASİT DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
(SERUM ASCORBIC ACID LEVELS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER)
Ayşenur ATAY, Gülhan BARSAL, Semra KILIÇ, Füsun ERCİYAS, Gürkan ERTUĞRUL, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 1 - 2

2.
KILIÇ KINI TRAKEA (OLGU SUNUMU)
SABER-SHEATH TRACHEA (CASE REPORT)
Mine GAYAF, Günseli BALCI, Sena YAPICIOĞLU, Emel ÇELİKTEN
Sayfalar 3 - 4

3.
BRONŞEKTAZİLİ HASTALARDA EKSHALE EDİLEN NİTRİK OKSİT ÖLÇÜMÜ
MEASUREMENT OF EXHALED NİTRİC OXİDE İN BRONCHİECTASİS PATİENTS
Dr. Sami ŞAHAN, Dr. Arzu ERTÜRK, Doç. Dr. Nermin ÇAPAN, Doç. Dr Meral GÜLHAN, Dr. Cihangir ÇAYAN, Prof. Dr. Deniz ERBAŞ
Sayfalar 5 - 6

4.
BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ
DIAGNOSTIC VALUE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY TUBERCULOSIS CASES WHO COULD NOT EXPECTORATE AND SMEAR NEGATIVE
Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Sabri KALENCİ, Gültekin TİBET
Sayfalar 7 - 8

5.
BENİGN VE MALİGN AKCİĞER HASTALARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJ SIVISI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN TANISAL DEĞERİ
THE DIAGNOSTIC VALUE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUID BIOCHEMICAL MARKERS IN BENIGN AND MALIGN LUNG DISEASES
Özlem EDİBOĞLU, Fevziye TUKSAVUL, Dilek KALENCİ, Salih GÜÇLÜ, Mehmet Gülpek
Sayfalar 9 - 10

6.
TEK TARAFLI HİPERİNFLASYONA NEDEN OLAN PULMONER MALT LENFOMA (OLGU SUNUMU)
PULMONARY MALT LYMPHOMA CAUSING UNILATERAL HYPERINFLATION (CASE REPORT)
Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Dr. Işıl Karasu, Dr. Füsun Özdemir Kıran, Dr. Nur Yücel, Dr. Ayşe Özsöz, Dr. Oktay Bilger
Sayfalar 11 - 12

7.
ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI ( OLGU SUNUMU )
ROSAI-DORFMAN DISEASE ( CASE REPORT )
Kadri ÇIRAK, Tevfik BALIOĞLU, Serkan KARACA, Özlem KESKİN KIRAKLI, Hüseyin HALİLÇOLAR, Ümit BAYOL
Sayfalar 13 - 14

LookUs & Online Makale