ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2003
ORIGINAL ARTICLE
1.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA FARKLI BRONKODİLATÖRLERİN REVERSİBİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECT OF BRONCHODILATORS ON THE REVERSIBILITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS
Gülay DAŞDEMİR, Gülru POLAT, Sabri KALENCİ, Gülay UTKANER, Selçuk ACAR, Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gültekin TİBET
Sayfalar 51 - 57

2.
80 PRİMER AKCİĞER KANSERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 80 PRIMARY LUNG CANCERS
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Melih KAPTANOĞLU, Tanseli EFEOĞLU
Sayfalar 59 - 63

3.
AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIMIZDA CİLT METASTAZI
THE SKIN METASTASES IN OUR PATIENTS WITH LUNG CANCER
Özlem EDİBOĞLU, Gülsüm ARI, Fevziye TUKSAVUL, Fatma D. ÜÇSULAR, Salih GÜÇLÜ, Nazan KAÇAR
Sayfalar 65 - 68

4.
RETROPERİTONEAL YAĞ DOKUDAN KÖKEN ALAN İNTRATORASİK LİPOM: OLGU SUNUMU
INTRATHORACIC LIPOMA ARISING FROM RETROPERITONEAL FATTY TISSUE: CASE REPORT
Serpil SEVİNÇ, Gökhan YUNCU, Ahmet ÜÇVET, Funda ÖZSİNAN, Oktay BAŞOK
Sayfalar 69 - 71

5.
PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS: OLGU SUNUMU
PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS: CASE REPORT
Gülru POLAT, Ufuk YILMAZ, Enver YALNIZ, Sülün ERMETE, Gülay UTKANER
Sayfalar 73 - 77

6.
SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM IN RESPIRATORY FAILURE
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT
Sayfalar 79 - 83

LookUs & Online Makale