ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2014
ORIGINAL ARTICLE
1.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRME
ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Elif TORUN PARMAKSIZ, Sevda CÖMERT, Servet ALTAY, Serhan ÖZCAN, Ali FİDAN, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 1 - 7

2.
PULMONER HİDATİDOZİSLİ OLGULARDA CERRAHİ TEDAVİ
SURGICAL THERAPY IN PATIENTS WITH PULMONARY HYDATIDOSIS
Erkan AKAR, Muharrem ÇAKMAK
Sayfalar 9 - 13

3.
SIK ATAK GEÇİREN KOAH HASTALARINDA KÜÇÜK HAVA YOLLARININ ÖNEMİ
IMPAIRMENT OF SMALL AIRWAYS IN COPD PATIENTS WITH FREQUENT EXACERBATIONS
Yelda VAROL, Ceyda ANAR, Levent USTA, Günseli BALCI, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 15 - 22

4.
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİNİN SİGARA İÇEN HASTALARA SİGARAYI BIRAKMA ÖNERİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINING THE SUGGESTION STATUS OF PHYSICIANS ABOUT SMOKING CESSATION TO SMOKER PATIENTS IN A UNIVERSITY HOSPITAL
Ersin GÜNAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Ahmet AHSEN, Gürhan ÖZ, Tülay KOYUNCU, Mehmet ÜNLÜ
Sayfalar 23 - 30

5.
BRONŞEKTAZİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: 45 HASTANIN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI
SURGICAL TREATMENT OF BRONCHIECTASIS: SHORT AND LONG TERM RESULTS OF 45 PATIENTS
Kerim TÜLÜCE, İlknur AYTEKİN, Cüneyt KURUL, Abdullah TAŞTEPE İrfan
Sayfalar 31 - 37

6.
ERİŞKİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR ANTİTE: KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON
A RARELY SEEN ENTITY IN ADULTS: CONGENITAL CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION
Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Ahmet ÜÇVET, Funda CANSUN YAKUT, Mehmet ÜNAL, Soner GÜRSOY, Nur CABAR YÜCEL
Sayfalar 39 - 43

7.
İLERİ YAŞTA ATİPİK RADYOLOJİK GÖRÜNÜMLÜ KRONİK EOZİNOFİLİK PNÖMONİ: OLGU SUNUMU
CHRONIC EOSINOPHILIC PNEUMONIA WITH ATYPICAL RADIOLOGICAL PRESENTATION IN AN ELDERLY PATIENT: CASE REPORT
Sarıoğlu NURHAN, Erel FUAT, Demirpolat GÜLEN
Sayfalar 45 - 50

8.
SIK TEKRARLAYAN AKCİĞER ENFEKSİYONU NEDENİ OLARAK MOUNİER-KUHN SENDROMU: OLGU SUNUMU
MOUNIER-KUHN SYNDROME AS A CAUSE OF RECURRENT PULMONARY INFECTIONS: A CASE REPORT
Özlem KAR KURT, Zehra YAŞAR, Betül ARI, Fahrettin TALAY, Safiye GÜREL
Sayfalar 51 - 54

9.
KARTAGENER SENDROMU: OLGU SUNUMU
KARTAGENER SYNDROME: A CASE REPORT
Erdem YALÇINKAYA, Ceyda ANAR, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 55 - 59

10.
POSTOPERATİF GEÇİCİ HORNER SENDROMU GELİŞEN POSTERİOR MEDİASTİNAL KİTLE: NÖRİLEMMOMA
TEMPORARY HORNER'S SYNDROME DUE TO POSTOPERATIVE POSTERIOR MEDIASTINAL TUMOR: NEURÄ°LEMMOMA
Taner ÖZTÜRK, Ozan USLUER, Kenan CAN CEYLAN, Özgür SAMANCILAR, Serpil SEVİNÇ, Şeyda ÖRS KAYA
Sayfalar 61 - 64

LookUs & Online Makale