ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2013
ORIGINAL ARTICLE
1.
ASTIMLI HASTALARIN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER
DIFFICULTIES EXPERIENCED BY THE ASTHMATIC PATIENTS
Hicran BEKTAŞ, İlkay KESER, Arzu AKCAN
Sayfalar 145 - 158

2.
OSMANİYE YÖRESİNDE ALLERJİK SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTALARDA UYGULANAN DERİ PRİCK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH RESPIRATORY TRACT ALLERGIC SYMPTOMS IN OSMANİYE DISTRICT
Hakan KOCA
Sayfalar 159 - 164

3.
LENFANJİTİS KARSİNOMATOZA TANISI ALAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
THE FEATURES OF LYMPHANGİTİS CARCİNOMATOSA CASES
Sevda ŞENER CÖMERT, Coşkun DOĞAN, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ
Sayfalar 173 - 180

4.
HASTA - HEKİM İLETİŞİMİNDEKİ EKSİKLİK VE HATALARIN ORTAYA KONMASINDA FMEA MODEL ANALİZİNİN KATKISI
THE ASSISTANCE OF FMEA MODEL ANALYSIS IN REVEALING FAILURES AND DEFICIENCIES OF PATIENT-PHYSICIAN COMMUNICATION
Pınar BOL, Gülnur GÜL, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 181 - 191

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
HAKKARİ’DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ
RESULTS OF PRICK TEST IN HAKKARI
Şerife Torun, Onur Özlem Köse
Sayfalar 193 - 197

ORIGINAL ARTICLE
6.
ENTERİK KİST: NADİR BİR MEDİASTEN PATOLOJİSİ
ENTERIC CYST: A RARE MEDIASTINAL PATHOLOGY
Funda Cansun YAKUT, Ahmet ÜÇVET, Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Banu YOLDAŞ, Soner GÜRSOY, Nur YÜCEL
Sayfalar 199 - 202

7.
DOĞUMSAL LOBER AMFİZEM: BİR OLGUNUN SUNUMU
CONGENITAL LOBAR EMPHYSEMA: A CASE REPORT
Serpil SANCAR, Mete KAYA
Sayfalar 203 - 207

8.
MULTİPL NODÜLLERLE SEYREDEN, AKCİĞER METASTAZINI TAKLİT EDEN ANCA(+) KOLLAJEN DOKU HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
ANCA (+) COLLAGEN TİSSUE DİSEASE CHARACTERİZED BY MULTİPLE PULMONARY NODULES IMİTATİNG LUNG CANCER: CASE REPORT
Reyhan GÜMÜŞBURUN, Ceyda ANAR, Fadıl Murat GÜMÜŞBURUN, Tuba İNAL, Erdem YALÇINKAYA, Derya KOCAKUŞAK, İpek ÜNSAL, Zekiye AYDOĞDU, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 209 - 213

9.
AKCİĞERİN PRİMER “LENFOEPİTELYOMA-BENZERİ KARSİNOMA” OLGUSU
PRIMARY LYMPHOEPITHELIOMA-LIKE CARCINOMA OF THE LUNG
Serpil SEVİNÇ, Onur AKÇAY, Şaban ÜNSAL, Şeyda ÖRS KAYA, Nur YÜCEL
Sayfalar 215 - 218

10.
DERİ TÜBERKÜLOZU: İKİ OLGU SUNUMU
CUTANEOUS TUBERCULOSIS:TWO CASES REPORT
Özlem Saniye İÇMELİ, Hatice TÜRKER, Merve ÇİFTÇİ, Baran GÜNDOĞUŞ, Feyyaz KABADAYI, Mukaddes KAVALA
Sayfalar 219 - 223

LookUs & Online Makale