ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2005
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERİNDE ENDOBRONŞİYAL GÖRÜNÜM İLE HİSTOPATOLOJİK ALTTİP ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP OF ENDOBRONCHIAL APPEARANCE WITH HISTOPATHOLOGICAL SUB-TYPE IN LUNG CANCER
Özgür USLU, Eser GÜNAÇTI, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPEK, Tuncay VATANSEVER, Salih GÜÇLÜ
Sayfalar 1 - 5

2.
AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLAN KOAH'LI OLGULARDA ARTERYEL VE VENÖZ KAN GAZI ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF VENOUS AND ARTERIAL BLOOD VALUES IN CASES OF COPD WITH ACUTE RESPIRATORY FAILURE
Hatice DİLBER, Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Serpil KARADAĞ POLAT, Gültekin TİBET
Sayfalar 7 - 13

3.
İATROJENİK PNÖMOTORAKSLI TAVŞANLARDA FARKLI TORASİK DRENLERİN PLEVRAL REAKSİYONLARI
PLEURAL REACTIONS TO THE DIFFERENT THORACIC CATHETER MATERIALS IN RABBITS WITH IATROGENIC PNEUMOTHORAX
Şeyda ÖRS KAYA, Habip ATALAY, Ferda BİR, Gökhan YUNCU, Serpil SEVİNÇ, Nergül ÇÖRDÜK, Kenan Can CEYLAN, Ahmet ÜÇVET, Ayşe Gaye TOMATIR
Sayfalar 15 - 18

4.
MEDİASTİNOSKOPİ OLGULARIMIZIN ANALİZİ
ANALYSIS OF OUR MEDIASTINOSCOPY CASES
Serpil SEVİNÇ, Ahmet ÜÇVET, Ali Alper, Kenan Can CEYLAN, Gökhan YUNCU, Şeyda ÖRS KAYA
Sayfalar 19 - 22

5.
PRİMER MEDİASTİNAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOMA: OLGU SUNUMU
PRIMARY MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA OF THE MEDIASTINUM: CASE REPORT
Gülru POLAT, Soner GÜRSOY, Melih BÜYÜKŞİRİN, Sadık YALDIZ, Zekiye AYDOĞDU, Gültekin TİBET
Sayfalar 23 - 26

6.
POSTTRAVMATİK DİYAFRAGMATİK HERNİYE SEKONDER GELİŞEN GASTROPLEVRAL FİSTÜL
GASTROPLEURAL FISTULA AS A SECONDARY TO POSTTRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA
Gökhan YUNCU, Şeyda ÖRS KAYA, Ahmet ÜÇVET, Serpil SEVİNÇ, Kenan Can CEYLAN, İbrahim KOKULU
Sayfalar 27 - 29

7.
İNTRAOKÜLER METASTAZA BAĞLI SEMPTOMLARLA BAŞVURAN AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
CASE OF LUNG CANCER APPLIED WITH SYMPTOMS OF INTRAOCULAR METASTASIS
Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Mucize YARARCAN
Sayfalar 31 - 35

LookUs & Online Makale