ISSN: 1300-4115
PRİMER MEDİASTİNAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOMA: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 23-26

PRİMER MEDİASTİNAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOMA: OLGU SUNUMU

Gülru POLAT1, Soner GÜRSOY1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Sadık YALDIZ1, Zekiye AYDOĞDU1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Malign fibröz histiyositoma, yumuşak dokudan köken alan, primitif sarkomdur. Primer mediasten yerleşimi oldukça nadirdir. 23 yaşında erkek olguya mediastinal kitle öntanısıyla mediastinal kitle ekstirpasyonu uygulandı. Patolojik tanısı miksoid tipte malign fibröz histiyositoma olarak geldi. Primer mediastinal yerleşimli malign fibröz histiyositoma olarak değerlendirilen olgu, ender görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Malign fibröz histiyositoma, mediasten

PRIMARY MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA OF THE MEDIASTINUM: CASE REPORT

Gülru POLAT1, Soner GÜRSOY1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Sadık YALDIZ1, Zekiye AYDOĞDU1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Malign fi brous histiocytoma is a primitive sarcoma originating in the deep soft tissues. Primary mediastinal location is very rare. Mediastinal mass extirpation was performed to 23 years old male with the mediastinal mass prediagnosis. Histopathologic examination revealed the diagnosis of miyxoid type malign fibrous histiocytoma. Because primary mediastinal malign fibrous histiocytoma is very rare, this case was presented with related literature.

Keywords: Malignant fibrous histiocytoma, mediastinum

Gülru POLAT, Soner GÜRSOY, Melih BÜYÜKŞİRİN, Sadık YALDIZ, Zekiye AYDOĞDU, Gültekin TİBET. PRIMARY MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA OF THE MEDIASTINUM: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 23-26
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale