ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 35 (1)
Cilt: 35  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI

4.
Editör’den
Editorial

Sayfa VII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
KOAH Hastalarında Endotel Disfonksiyonu ve Sistemik İnflamasyon Belirteçleri Olarak Serum Endokan ve sICAM-1 Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Bunların Komorbiditelerle Olan İlişkisi
Assessment of Serum Endocan and sICAM-1 Levels as Markers of Endothelial Dysfunction and Systemic Inflammation and Their Relationship with Comorbidities in COPD Patients
Onur Yazıcı, Fisun Karadağ, Şule Taş Gülen, Burcu Talay Mustafaoğlu, Aslıhan Büyüköztürk Karul
doi: 10.5222/IGH.2021.58066  Sayfalar 1 - 10

6.
Tüberküloz Hastalarında Damgalanma ve ayırımcılığın Analizi
The Analiysis of Stigma and Discrimination in Tuberculosis Patients
Melik Baltacı, Sulhattin Arslan, Sanem Nemnezi, Yeltekin Demirel
doi: 10.5222/IGH.2021.57966  Sayfalar 11 - 21

7.
Tütün Bağımlılığının COVİD-19 Ağırlığı Üzerine Etkisi
The Effect of Tobacco Addiction on Severity of COVID-19
Sibel Günay, Ebru Unsal, Emine Argüder, Hatice Kilic, Mukremin Er, Hülya Çelenk Ergüden, Habibe Hezer, Ebru Sengul Parlak, zeynep hancıoğlu, Esmehan Akpınar, Filiz Sadi Aykan, Esra Unsay Metan, Aynil Dalkıran, Yasin Kocaman, Ayşegül Karalezli
doi: 10.5222/IGH.2021.53825  Sayfalar 22 - 31

8.
Karsinoid Tümörlerde Parankim Koruyucu Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız ve Cerrahi Yaklaşımdaki Değişiklikler
Our Parenchyma-Sparing Surgical Treatment Results in Carcinoid Tumors and Changes in the Surgical Approach
Figen Türk, Gökhan Yuncu, Tolga Semerkant, Yasin Ekinci, Gökhan Öztürk
doi: 10.5222/IGH.2021.68552  Sayfalar 32 - 37

OLGU SUNUMU
9.
İş Yerinde Sağlık Gözetimi Sorunu: Bir Olgu Sunumu
Health Surveillance Problem in the Workplace: A Case Report
Ünal Akel, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet Çımrın
doi: 10.5222/IGH.2021.22932  Sayfalar 38 - 43

10.
Travma Sonrası Karaciğerin Toraksa Herniyasyonu: Geç Tanı Almış Diyafragma Rüptürü
An Unusual Late Complication of Traumatic Rupture of Diaphragm: Thoracic Herniation of Liver
Tuba Acar, Soner Gürsoy
doi: 10.5222/IGH.2021.21939  Sayfalar 44 - 47

11.
Sıradışı Bir Akciğer Neoplazmı: Primer Pulmoner Menenjiyom
An Extremely Lung Neoplasm: Primary Pulmonary Meningioma
Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet, Ozan Usluer, Soner Gürsoy, Alev Gülşah Hacar, Nur Yücel
doi: 10.5222/IGH.2021.88597  Sayfalar 48 - 52

LookUs & Online Makale