ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2002
ORIGINAL ARTICLE
1.
CHURG-STRAUSS SENDROMU (OLGU SUNUMU)
CHURG-STRAUSS SYNDROME (CASE REPORT)
Gülbanu HORZUM, Tülin SEVİM, Güliz ATAÇ, Gökay GÜNGÖR, Adnan SOMAY
Sayfalar 1 - 2

2.
KARTAGENER SENDROMUNDA UZUN SÜRELİ GÖĞÜS FİZYOTERAPİSİNİN ÖNEMİ (OLGU SUNUMU)
IMPORTANCE OF LONG TERM CHEST PHYSIOTHERAPY ON KARTAGENER SYNDROME (A CASE REPORT)
Sevgi ÖZALEVLİ, Nevin UZUNER, Serap ALPER, Özkan KARAMAN
Sayfalar 3 - 4

3.
PLEVRA SIVISINDAKİ HÜCRELERİN AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ
THE VALUE OF CELLS IN THE PLEURAL FLUID IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
Ayşe ÖZSÖZ, Nimet AKSEL, Burhan SÖKER, Şevket DERELİ, Sülün ERMETE
Sayfalar 5 - 6

4.
PULMONER REZEKSİYONLARDA SOLUNUM FONKSİYON DEĞİŞİKLİKLERİ VE HESAPLANAN PREOPERATİF DEĞERLERLE KORELASYONU
RESPIRATORY FUNCTION CHANGES IN PULMONARY RESECTIONS AND THE CORELATION WITH THE PREOPERATIVELY CALCULATED VALUES
Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Ali Hikmet KARAN, Can POSTACI, Sadık YALDIZ, Metin ÜLĞAN
Sayfalar 7 - 8

5.
TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI
TRACHEABRONCHİAL FOREIGN BODIES ASPIRATIONS
Gökhan YUNCU, Hatice ALICI, Serpil SEVİNÇ, Şaban ÜNSAL
Sayfalar 9 - 10

6.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLGULARININ AKUT ATAK PLAZMA FİBRİNOJEN VE D-DİMER DÜZEYLERİ
PLASMA FIBRINOGEN AND D-DIMER LEVELS IN THE ACUTE EXACERBATIONS OF COPD PATIENTS
Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür Uslu, Salih GÜÇLÜ
Sayfalar 11 - 12

7.
İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİNETOPOSİD TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
EFFICACY OF CISPLATIN-ETOPOSIDE CHEMOTHERAPY IN ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Zeynep Zeren UÇAR, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ
Sayfalar 13 - 14

8.
OSTEOSARKOM ENDOBRONŞİYAL METASTAZI (OLGU SUNUMU)
OSTEOSARCOMA ENDOBRONCHIAL METASTASES (CASE REPORT)
Özlem EDİBOĞLU, Fevziye TUKSAVUL, Ali Galip YENER, Gülsüm ARI, Mehmet GÜLPEK, Salih GÜÇLÜ
Sayfalar 15 - 16

9.
TİROTOKSİKOZUN SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THYROTOXICOSIS ON PULMONARY FUNCTIONS
Sena YAPICIOĞLU, Zeliha HEKİMSOY, Naime TAŞDÖĞEN, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN, Serir AKTOĞU, Serpil TEKGÜL
Sayfalar 17 - 18

10.
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ SONUÇLARIMIZ
RESULTS OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUİDED TRANSTHORACİC FİNE NEEDLE ASPİRATİON BİOPSİES
Dr. Filiz GÜLDAVAL, Dr. Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU, Dr. Mine GAYAF, Dr. Hakan CELİKHİSAR
Sayfalar 19 - 20

LookUs & Online Makale