ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 33 (2)
Cilt: 33  Sayı: 2 - 2019
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERİNDE AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ MİDİR? TÜRKİYE’DEN RETROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMA
IS FAMILY HISTORY IN LUNG CANCER PATIENTS IMPORTANT? RETROSPECTIVE COHORT STUDY FROM TURKEY
İlim IRMAK, Umut Sabri KASAPOĞLU, Pınar ATAGÜN GÜNEY, Sibel ARINÇ
Sayfalar 67 - 74

2.
REZEKSİYON UYGULANAN T1N0 AKCİĞER ADENOKARSİNOM OLGULARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
PROGNOSTIC FACTORS IN RESECTED T1N0 LUNG ADENOCARCINOMA PATIENTS
Demet YALDIZ, Örs Kaya KAYA, Hüseyin MESTAN, Kenan Can CEYLAN, Zekiye AYDOĞDU
Sayfalar 75 - 81

3.
STABİL DÖNEM KOAH’LI HASTALARDA SERUM NEOPTERİN VE IL–8 DÜZEYLERİ İLE HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM NEOPTERIN AND IL–8 LEVELS AND AIRWAY OBSTRUCTION IN PATIENTS WITH STABLE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Songül ÖZYURT, Duygu ZORLU, Şevket ÖZKAYA, Ahmet AKKAYA
Sayfalar 83 - 90

4.
SANTRAL TRAKEOBRONŞİYAL LEZYONLARDA GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİK YÖNTEMLERİN TANI DEĞERİ
THE DIAGNOSTIC VALUE OF INTERVENTIONAL BRONCHOSCOPIC METHODS IN CENTRAL TRACHEOBRONCHIAL LESIONS
Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Ayperi ÖZTÜRK, Yusuf Taha GÜLLÜ, Mevlüt KARATAŞ
Sayfalar 91 - 101

5.
RÜZGAR TRİBÜNÜ ÜRETİM İŞİ VE MESLEK ASTIMI RİSKİ: YEŞİL ENERJİ NE KADAR YEŞİL?
WIND TURBINES PRODUCTION AND RISK OF OCCUPATIONAL ASTHMA GREEN ENERGY: IS IT REALLY CLEAN?
Ayşe Coşkun BEYAN, Hande BAHADIR, Arif ÇIMRIN
Sayfalar 103 - 109

6.
AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNUN PERİTON METASTAZI (OLGU SUNUMU)
PERITONEAL METASTASIS OF ADENOCARCINOMA OF THE LUNG (CASE REPORT)
Mutlu Onur GÜÇSAV, Mustafa CANBAZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Aslı KAHRAMAN AKKALP, Mediha Tülin BOZKURT, Nimet AKSEL, Mine GAYAF, Dursun ALİZOROĞLU
Sayfalar 111 - 115

7.
İNSİDENTAL TRAKEOBRONKOPATİA OSTEOKONDROPLASTİKA SAPTANILAN BİR PSÖRİASİS VULGARİS OLGUSU
AN INSIDENTAL TRACHEOBRONCHOPATHIA OSTEOCHONDROPLASTICA IN A PSORIASIS VULGARIS CASE
Hülya DİROL
Sayfalar 117 - 122

8.
PULMONER METASTAZEKTOMİ SONRASI PATOLOJİ SONUCUYLA GELEN KÖTÜ SÜRPRİZ: SENKRON METASTAZ
A BAD SURPRISE REVEALED IN PATHOLOGY REPORT OF PULMONARY METASTASECTOMY SPECIMEN: SYNCHRONOUS METASTASIS
Hasan Oğuz KAPICIBAŞI, Merve İLÇİN GÜVEN, Pınar MUTLU, Nihal Arzu MİRİCİ
Sayfalar 123 - 126

9.
AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN ANTİMON PNÖMOKONYOZU
ANTIMONY PNEUMOCONIOSIS MIMICKING LUNG CANCER
Aysen Evkan Öztürk, Berna Eren Kömürcüoğlu, Ayşe Coşkun BEYAN
Sayfalar 127 - 131

LookUs & Online Makale