ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2013
ORIGINAL ARTICLE
1.
YAŞ FAKTÖRÜNÜN SARKOİDOZ HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF AGE FACTOR ON SARCOIDOSIS DISEASE
Belma AKBABA BAĞCI, Sevinç BİLGİN, Ümmühan SELVİ, Murat YALÇINSOY, Bilgen Begüm AFŞAR, Sinem ATIK GÜNGÖR, Esen AKKAYA
Sayfalar 1 - 11

2.
PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ
THE DIAGNOSTIC VALUE OF COMPLEMENT COMPONENTS C3 AND C4 IN PLEURAL EFFUSIONS
Ferhat ÇETİNKAYA, Pelin DURU ÇETİNKAYA, Nimet AKSEL, Güneş ŞENOL, Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ
Sayfalar 13 - 21

3.
TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINDA DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ UYGULAMALARI: SİSTEMATİK İNCELEME
APPLICATIONS OF DIRECTLY OBSERVED TREATMENT OF TUBERCULOSIS DISEASE: A SYSTEMATIC REVIEW
Sevgi ÇAĞALTAY KAYAOĞLU, M. Nihal ESİN
Sayfalar 23 - 30

4.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AŞILANMA; GERÇEKTEN YAPTIRTIYOR MUYUZ?
IMMUNIZATION IN THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: CAN WE HAVE REALLY DONE IT?
Onur Fevzi ERER, Gülistan KARADENİZ, Didem GAZİBABA, Gülcan ÜRPEK, Enver YALNIZ, Serir Özkan AKTOĞU
Sayfalar 31 - 40

5.
SÜPERİOR SULKUS TÜMÖRLERİNDE ULTRASONOGRAFİ REHBERLİĞİNDE YAPILAN TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONUNUN TANISAL DEĞERİ
THE DIAGNOSTIC VALUE OF ULTRASOUND GUIDED TRANSTHORACIC NEEDLE ASPIRATION IN SUPERIOR SULCUS TUMORS
Sevda ŞENER CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ
Sayfalar 41 - 48

6.
REKÜRREN PNÖMONİNİN NADİR BİR NEDENİ: MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM
A RARE CAUSE OF RECURRENT PNEUMONIA: MUCOEPIDERMOID CARCINOMA
Bayram ALTUNTAŞ, Sami CERAN, Aslıhan YALÇIN, Ebru ŞENER, Güven Sadi SUNAM
Sayfalar 49 - 53

7.
DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN MEDİASTİNAL AMFİZEM: OLGU SUNUMU
PNEUMOMEDIASTINUM DUE TO DENTAL EXTRACTION: CASE REPORT
Cenk KIRAKLI, Pınar ÇİMEN, Özlem EDİBOĞLU, Dursun TATAR
Sayfalar 55 - 58

8.
NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS
A FATAL COMPLICATION OF THE NASOGASTRIC TUBE: PNEUMOTHORAX
Birdal GÜLLÜPINAR
Sayfalar 59 - 63

9.
AKCİĞERİN NADİR GÖRÜLEN BİR MALİGNİTESİ: RABDOİD TÜMÖR
A RARE MALIGNANCY OF LUNG: RHABDOID TUMOR
Tuğba COŞGUN, Ferda AKSOY, Cemal Asım KUTLU
Sayfalar 65 - 68

LookUs & Online Makale