ISSN: 1300-4115
AKCİĞERİN NADİR GÖRÜLEN BİR MALİGNİTESİ: RABDOİD TÜMÖR [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 65-68

AKCİĞERİN NADİR GÖRÜLEN BİR MALİGNİTESİ: RABDOİD TÜMÖR

Tuğba COŞGUN1, Ferda AKSOY2, Cemal Asım KUTLU3
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Rabdoid fenotipli büyük hücreli karsinomlar akciğerin nadir görülen tümörleridir. Akciğer kanserleri içinde Büyük Hücreli kanserlerin görülme sıklığı %10'dur (1). Büyük hücreli kanserlerin içinde ise; çok az oranda tümör Rhabdoid fenotip ile kendi gösterir. İlk olarak böbrek lokalizasyonlu tanımlanmıştır (2). Renal veya ekstra renal nadir görülen bu tümörler; klinik olarak agresif seyirli olması sebebiyle önemlidir. Bu olgu sunumuzda; pür rabdoid fenotipli akciğer büyük hücreli karsinomu tanısı alan, 52 yaşındaki bir erkek hastamızı sunuyoruz. Preoperatif dönemde yapılan tetkiklerde sol üst lobda lezyon saptanması üzerine operasyon kararı alınan hastamızın patoloji sonucu nadir görülen bir malignite olan rabdoid tümör olarak bildirildi. Akciğer rabdoid tümörü agresif seyirli bir malignite olduğu için hastamız sık aralıklarla takibe alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rabdoid tümör, Büyük Hücreli Kanser, Rabdoid fenotip

A RARE MALIGNANCY OF LUNG: RHABDOID TUMOR

Tuğba COŞGUN1, Ferda AKSOY2, Cemal Asım KUTLU3
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Malign rhabdoid tumors are rare pulmonary tumors. The percent of Large Cell Carcinomas is 10 % of all lung cancers (1). In this group tumours with Rhabdoid phenotipics are less frequently. At first time it was defined for renal located tumours (2). This tumors are rarely renal or extra renal. But they have significant roles because of they are aggressive prognosis. In this case we reported a 52 years old male patient. We identified a lesion at left upper lobe, and we decided to operate him. This case is important because of it's postoperative pathology was reported as rhabdoid tumor which is a rare malignancy of lung. Because of ‘rhabdoid tumors' are agresive malignancies, we checked up him at frequent intevals.

Keywords: Rhabdoid tumor, Large Cell Carcinoma, Rhabdoid phenotipic

Tuğba COŞGUN, Ferda AKSOY, Cemal Asım KUTLU. A RARE MALIGNANCY OF LUNG: RHABDOID TUMOR. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 65-68
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale