ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - 2017
ORIGINAL ARTICLE
1.
ASBEST TEMASININ AKCİĞER KANSERİNİN KLİNİĞİNE YANSIMASI
REFLECTION OF ASBESTOS EXPOSURE TO THE LUNG CANCER CLINIC
Güntülü AK, Selma METİNTAŞ, Şenay YILMAZ, Muzaffer METİNTAŞ
Sayfalar 1 - 7

2.
ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONUNUN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISINDAKİ ROLÜ
THE UTILITY OF ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND GUIDED TRANSBRONCHIAL NEEDLE ASPIRATION IN THE DIAGNOSIS OF SMALL CELL LUNG CANCER
Coşkun DOĞAN, Sevda CÖMERT ŞENER, Benan ÇAĞLAYAN, Elif TORUN PARMAKSIZ, Nesrin KIRAL, Dilek ECE
Sayfalar 9 - 15

3.
SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN CEZAEVİ HASTALARINDA BUPROPİON VE VARENİKLİN TEDAVİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF BUPROPION AND VARENICLINE TREATMENT IN PRISON PATIENTS WHO APPLY TO OUR SMOKING CESSATION POLICLINIC
Mehmet Erdem ÇAKMAK
Sayfalar 17 - 23

4.
HEPATİK HİDROTORAKSA GÖĞÜS CERRAHİ BAKIŞ AÇISI
PERSPECTIVE OF THORACIC SURGEONS ON HEPATIC HYDROTHORAX
Tugba COSGUN, Ali ÖZER, Hikmet AKTAŞ, Gül DABAK, Remzi EMİROĞLU
Sayfalar 25 - 32

5.
YAŞLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE SAĞ KALIM ÖZELLİKLERİ
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND SURVIVAL CHARACTERISTICS OF ELDERLY LUNG CANCER PATIENTS
Güntülü AK, Selma METİNTAŞ, Şenay YILMAZ, Filiz BOĞAR, Muzaffer METİNTAŞ
Sayfalar 33 - 40

6.
KİST HİDATİĞİN BİLATERAL PULMONER ARTER VE KARDİYAK TUTULUMU: OLGU SUNUMU
BILATERAL PULMONARY ARTERY AND CARDIAC INVOLVEMENT IN HYDATID CYST: A CASE REPORT
Melike YÜKSEL YAVUZ, Akın ÇİNKOOĞLU, Ceyda ANAR, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 41 - 44

7.
ERİŞKİN YAŞTA TANI KONAN PULMONER HİPOPLAZİ OLGUSU
PULMONARY HYPOPLASIA PATIENT DIAGNOSED AT ADULT AGE
Günseli BALCI, Aydan MERTOĞLU, Emel TELLİOĞLU, Zühre TAYMAZ, Neriman ÇELEBİ
Sayfalar 45 - 50

8.
SAĞ ÜST LOB ATELEKTAZİSİ İLE BAŞVURAN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
ENDOBRONCHIAL TUBERCULOSIS ADMITTED WITH THE RIGHT UPPER LOBE ATELECTASIS
Nigar DİRİCAN, Zekiye KULA, Bilim KEHYA, Münire ÇAKIR
Sayfalar 51 - 55

9.
NADİR BİR AŞI KOMPLİKASYONU: BCG KELOİDİ
A RARE VACCINE COMPLICATION: BCG KELOID
Ufuk TURHAN, Tuncer ÖZKISA, Mehmet AYDOĞAN, Seyfettin GÜMÜŞ
Sayfalar 57 - 59

10.
MEDİASTİNAL AMFİZEM VE SOL ÜST LOB ATELEKTAZİSİ OLUŞTURAN ENDOBRONŞİAL RENAL CELL CA METASTAZI
RENAL CELL CARCINOMA METASTASIS PRESENTING WITH MEDIASTINAL EMPHYSEMA AND UPPER LOBE ATELECTASIS
Aysen EVKAN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Gamze KAPLAN, Onur Fevzi ERER, Enver YALNIZ
Sayfalar 61 - 64

LookUs & Online Makale