ISSN: 1300-4115
MEDİASTİNAL AMFİZEM VE SOL ÜST LOB ATELEKTAZİSİ OLUŞTURAN ENDOBRONŞİAL RENAL CELL CA METASTAZI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 61-64

MEDİASTİNAL AMFİZEM VE SOL ÜST LOB ATELEKTAZİSİ OLUŞTURAN ENDOBRONŞİAL RENAL CELL CA METASTAZI

Aysen EVKAN1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Gamze KAPLAN1, Onur Fevzi ERER1, Enver YALNIZ1
SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları, İzmir/Karşıyaka, Türkiye

Kırk üç yaşındaki erkek hasta nefes darlığı ve hemoptizi yakınmasıyla başvurdu. Çekilen PA akciğer radyogramında sol akciğer üst lobda atelektazi ve mediastinal amfizem saptandı. Bronkoskopi ile sol ana bronşu tama yakın tıkayan endobronşial tümör tespit edildi. Rijid bronkoskopi ile kitle eksize edilerek tama yakın çıkarıldı ve pasaj açıklığı sağlandı. Kitlenin patolojik incelemesi ‘’Renal Hücreli Karsinom Metastazı’’ olarak raporlandı. Kanser metastazlarının en sık görüldüğü organ beyinden sonra akciğerlerdir. Tüm kanserli olguların yaklaşık %30’da akciğer metastazı görülmesine rağmen endobronşial metastazlara nadiren rastlanmaktadır (%2). En sık endobronşial metastaz yapan tümörler sırasıyla meme, kolon ve böbrektir. Endobronşial metastaza ait radyolojik bulgular obtrüksiyonun derecesine bağlı olarak değişmektedir. Radyogramda parsiyel obstrüksiyona bağlı ekspiratuar hava hapsi ve oligemi görülürken, total obstrüksiyonda atelektazi veya pnömoni gözlenmektedir. Renal hücreli karsinom tanısını endobronşial kitle eksizyonu ile alan ve mediastinal amfizem, atelektazi ile akciğer kanseri kliniğini taklit eden olgu nadir rastlanması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Metastatik akciğer tm, endobronşial metastaz, renal cell ca

RENAL CELL CARCINOMA METASTASIS PRESENTING WITH MEDIASTINAL EMPHYSEMA AND UPPER LOBE ATELECTASIS

Aysen EVKAN1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Gamze KAPLAN1, Onur Fevzi ERER1, Enver YALNIZ1
SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları, İzmir/Karşıyaka, Türkiye

Forty-three year old patient admitted with dyspnea and hemoptysis Chest X ray showed a left upper lobe atelectasis and mediastinal emphysema. A fiberoptic bronchoscopy performed and a tumor totally obstructing the left main bronchus was detected. A total excision was performed and the airway clearence was obtained via rigid bronchoscopy. Pathological examination of the extracted tumor specimens showed renal cell carcinoma metastasis. Lung is the second most commonly seen metastatic organ after brain. Approximately 30% of all tumor metastasis happens to lungs but endobronchial metastases’ frequency is only 2%. Breast, colon and renal cell carcinomas are the most common causes of endobronchial lung metastases. Radiological results of endobronchial metastasis vary depending on the degree of obstruction. Chest X rays shows air trapping and oligemia due to partial obstruction of the bronchus, while atelectasis and pneumonia may be seen after total obstruction. Our case presenting with mediastinal emphysema and atelectasis, is an example of the endobronchial tumor mimicking primary lung cancer therefore is presented because of its rarity.

Keywords: Metastatic lung cancer, endobronchial metastasis, renal cell carsinoma

Aysen EVKAN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Gamze KAPLAN, Onur Fevzi ERER, Enver YALNIZ. RENAL CELL CARCINOMA METASTASIS PRESENTING WITH MEDIASTINAL EMPHYSEMA AND UPPER LOBE ATELECTASIS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 61-64
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale