ISSN: 1300-4115
NADİR BİR AŞI KOMPLİKASYONU: BCG KELOİDİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 57-59

NADİR BİR AŞI KOMPLİKASYONU: BCG KELOİDİ

Ufuk TURHAN1, Tuncer ÖZKISA2, Mehmet AYDOĞAN3, Seyfettin GÜMÜŞ2
1Balıkesir Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Balıkesir, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Isparta Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Isparta, Türkiye

Bacille Calmette Guérin, tüberküloz basilinin tüm yapısal özelliklerini taşıyan, ancak hastalık oluşturma yeteneği olmayan bir Mycobacterium bovis suşudur. İlk kez 1921’de insanda uygulanan Bacille Calmette Guérin aşısı, dünya genelinde tüberkülozu önlemek için çok yaygın olarak uygulanmakta ve mükemmel bir güvenlik profiline sahip olduğu kabul edilmektedir. Ancak aşıya bağlı çeşitli komplikasyonlar da söz konusudur. En sık cilt komplikasyonları görülür fakat Bacille Calmette Guérin keloidi oldukça nadirdir. Sistemik komplikasyonlar ise immun yetmezlikli hastalarda görülmektedir. Biz bu olgu sunumuyla, Bacille Calmette Guérin aşısının nadir görülen bir cilt komplikasyonu olan keloidli bir hastayı sunduk ve literatür eşliğinde Bacille Calmette Guérin aşısının komplikasyonlarına dikkati çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: BCG, Keloid, Mycobacterium bovis

A RARE VACCINE COMPLICATION: BCG KELOID

Ufuk TURHAN1, Tuncer ÖZKISA2, Mehmet AYDOĞAN3, Seyfettin GÜMÜŞ2
1Balıkesir Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Balıkesir, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Isparta Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Isparta, Türkiye

Bacille Calmette Guerin, is a Mycobacterium bovis strains with all the structural features of Mycobacterium tuberculosis, which is not capable of causing disease. Bacille Calmette Guerin vaccine which was first used in humans in 1921 is administered worldwide to prevent tuberculosis and is considered to have an excellent safety profile. However, a variety of complications can be seen due to vaccination. The most common complications are seen in skin but Bacille Calmette Guerin induced keloid is very rare. Systemic complications are seen in patients with immunodeficiency. In this case report, we describe a patient who developed keloid, which is a rare skin complication of Bacille Calmette Guerin vaccination. And also, we would like to draw attention to Bacille Calmette Guerin vaccine complications with literature.

Keywords: BCG, Keloid, Mycobacterium bovis

Ufuk TURHAN, Tuncer ÖZKISA, Mehmet AYDOĞAN, Seyfettin GÜMÜŞ. A RARE VACCINE COMPLICATION: BCG KELOID . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 57-59
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale