ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2015
ORIGINAL ARTICLE
1.
PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
EVALUATION OF NON- INVASIVE PARAMETERS IN PULMONARY EMBOLISM
Yasemin SAYGIDEĞER KONT, Özlem SEVER, Emine SEVGİ, Burcu Oktay ARSLAN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ
Sayfalar 119 - 125

2.
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT'DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ
PROGNOSTIC IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE IN PET/CT AND CORRELATION SUV MAX VALUE BETWEEN LYMPH NODE, DISTANT METASTASIS IN NON SMALL CELL LUNG CANCER
Erdem YALÇINKAYA, Ceyda ANAR, Melike Yüksel YAVUZ, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Derya KOCAKUŞAK, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 127 - 137

3.
GÖĞÜS HASTALIKLARI PRE-OPERATİF KONSÜLTASYONU YAPILAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PRE-OPERATIVE CONSULTATION REFERRED FOR THE CHEST DISEASES
Funda ULUORMAN, Ayşe DALLI, Sibel ÖKTEM AYIK, İpek ÇOŞKUNOL, Zehra Canan KAÇAR, Aydın İlker ALP, Melek ÇEKİÇ
Sayfalar 139 - 143

4.
SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİNDEKİ HASTALARIMIZIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
GENERAL CHARACTERISTICS OF SMOKING CESSATION PATIENTS AND FACTORS EFFECTING TREATMENT SUCCESS
Adem YILMAZ, Ayşe TURAN
Sayfalar 145 - 149

5.
MEDİASTENİN NADİR BİR PATOLOJİSİ: 7 OLGU NEDENİYLE TİMİK KİSTLER
A RARE PATHOLOGY OF MEDIASTINUM: THYMIC CYSTS DUE TO SEVEN PATIENTS
Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Mehmet ÜNAL, Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Banu YOLDAŞ, Ozan USLUER
Sayfalar 151 - 154

6.
SPONTAN REGRESYON İZLENEN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOSİZ: OLGU SUNUMU
SPONTANEOUS REMISSION IN LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS: A CASE REPORT
Melike Yüksel YAVUZ, Ceyda ANAR, Erdem YALÇINKAYA, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Derya DENİZ, Hüseyin HALİLÇOLAR, Zekiye AYDOĞDU
Sayfalar 155 - 159

7.
NADİR GÖRÜLEN BİR PULMONER METASTAZ: DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS
A RARE PULMONARY METASTASES: DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS
Onur AKÇAY, Ozan USLUER, Özgür SAMANCILAR, Şeyda ÖRS KAYA, Şaban ÜNSAL, Ali Galip YENER
Sayfalar 161 - 163

8.
TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NADİR ÖLÜMCÜL BİR KOMPLİKASYONU: KRANİAL KANAMA
A RARE FATAL COMPLICATION OF THROMBOLYTIC THERAPY: CRANIAL HEMORRHAGE
Levent ÖZDEMİR, Burcu ÖZDEMİR, Sema Nur ÇALIŞKAN, Ali ERSOY, Suat DURKAYA
Sayfalar 165 - 168

9.
SOL VENTRİKÜLE BASIYA NEDEN OLAN DEV BÜL.
GIANT BULLA OF THE LUNG COMPRESSING LEFT VENTRICULE
Coşkun DOĞAN, Tolga Sinan GÜVENÇ, Kaya ÖZEN, Gülşen ÇIĞŞAR, Binnaz Zeynep YILDIRIM, Selma BİLGİN
Sayfalar 169 - 172

LookUs & Online Makale