ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2012
ORIGINAL ARTICLE
1.
OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EVALUATION OF ACKNOWLEDGEMENT OF CASES HAVING OXYGEN THERAPY
Esengül GEDİKTAŞ, Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Bahire BOLIŞIK
Sayfalar 149 - 155

2.
KOAH'LI OLGULARDA BİYOKİMYASAL BESLENME PARAMETRELERİ İLE HASTALIĞIN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ASSOCIATION OF BIOCHEMICAL NUTRITIONAL PARAMETERS AND THE SEVERITY OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH COPD
Özlem EGEMEN TÜZEL, Zeynep ZEREN UÇAR, Emel TELLİOĞLU, Can BİÇMEN, Ali Rıza MERAL, Gültekin TİBET
Sayfalar 157 - 163

3.
AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPİYE BAĞLI TOKSİSİTE
TOXICITIES DUE TO CHEMOTHERAPY IN LUNG CANCER
Melike KAZANCI, Cenk KIRAKLI, Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 165 - 171

4.
ACİL SERVİSTE İZLENEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE AKCİĞER KANSERİ OLAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
CHARACTERISTICS OF THE LUNG CANCER CASES WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE FOLLOWED IN EMERGENCY ROOM
Ceyda ANAR, Dursun TATAR, İpek ÜNSAL, Yasemin ÖZDOĞAN, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 173 - 181

5.
SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA HASTA – HEKİM İLETİŞİMİNİN HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: BİR KANO MODEL ANALİZİ
THE EFFECT OF PATIENT-PHYSICIAN COMMUNICATION TO THE PATIENT SATISFACTION IN HEALTH SERVICE: A KANO MODEL ANALYSIS
Gülnur GÜL, Pınar BOL, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 183 - 194

6.
ERİŞKİN HASTADA KİSTİK BRONŞEKTAZİYE ETYOLOJİK YAKLAŞIM: VAKA TAKDİMİ
AETIOLOGICAL INVESTIGATION TO CYSTIC BRONCHIECTASIS IN AN ADULT PATIENT: CASE PRESENTATION
Ayşe BAÇÇIOĞLU KAVUT, Aslıhan YALÇIN
Sayfalar 195 - 201

7.
TÜBERKÜLOZA BAĞLI OTİTİS MEDİA: OLGU SUNUMU
TUBERCULOUS OTITIS MEDIA: CASE REPORT
Cenk KIRAKLI, Özgür BATUM, Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Semih ÖNCEL
Sayfalar 203 - 206

8.
IMMUNSÜPRESIF TEDAVİ ALAN OLGUDA MORTAL SEYREDEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS PNÖMONİSİ
MORTAL STAPHYLOCOCCUS AUREUS PNEUMONIA IN A CASE WHO HAS IMMUNOSUPPRESSIVE TREATMENT
Pınar Yıldız GÜLHAN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ, Mukadder KOÇAK
Sayfalar 207 - 211

9.
KÜNT TORAKS TRAVMASI SONRASI BÜLATERAL TRAVMATİK ŞİLOTORAKS: OLGU SUNUMU
BILATERAL TRAUMATIC CHYLOTHORAX FOLLOWING BLUNT THORACIC TRAUMA: A CASE REPORT
Taner ÖZTÜRK, Ozan USLUER, Özgür SAMANCILAR, Şaban ÜNSAL, Serpil SEVİNÇ, Şeyda ÖRS KAYA
Sayfalar 213 - 215

LookUs & Online Makale