ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 32 (3)
Cilt: 32  Sayı: 3 - 2018
ORIGINAL ARTICLE
1.
İNTERSTİYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEKANİK VENTİLASYON
MECHANICAL VENTILATION OF PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASE IN ICU
Fatma ÇİFTCİ, Ahmet Onur DAŞTAN, Serhat EROL, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA
Sayfalar 141 - 151

2.
SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN KOAH’LI KADINLARDA ATOPİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ATOPY AND OTHER RISK FACTORS FOR SMOKER AND NON-SMOKER WOMEN WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE
Elif Yelda NİKSARLIOĞLU, Gül KARAKAYA, Ahmet Uğur DEMİR, Ali Fuat KALYONCU
Sayfalar 153 - 161

3.
UYANIK HASTADA SPONTAN SOLUNUM ALTINDA BÖLGESEL ANESTEZİ VE SEDASYON İLE UYGULANAN VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ GİRİŞİMLER
AWAKE VIDEOTHOROSCOPIC SURGERY UNDER SPONTANEOUS VENTILATION WITH REGIONAL ANESTHESIA AND SEDATION
Ezel ERŞEN, Burcu KILIÇ, Hasan Volkan KARA, Mehlika İŞCAN, İsmail SARBAY, Cem SAYILGAN, Akif TURNA, Kamil KAYNAK
Sayfalar 163 - 170

4.
RENAL TRANSPLANTASYON ADAYLARINDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME
E PREOPERATIVE PULMONARY EVALUATION IN RENAL TRANPLANT CANDIDATES
Elif TORUN PARMAKSIZ, Ergün PARMAKSIZ, Zuhal DOĞU, Seda Beyhan SAĞMEN, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Sevda CÖMERT, Coşkun DOĞAN, Mehmet YILDIRIM
Sayfalar 171 - 175

5.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARGİLE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINING FACTORS AFFECTING THE USE OF NARGHILE BY UNIVERSITY STUDENTS
Rahşan ÇEVİK AKYIL, Ayşegül KAHRAMAN, Neşe ERDEM
Sayfalar 177 - 184

6.
YOĞUN BAKIMDA KOLLOİD KULLANIMI
COLLOID USE IN INTENSIVE CARE
Uğur KOCA
Sayfalar 185 - 196

7.
PULMONER EMBOLİ GÖRÜNÜMÜ SERGİLEYEN BİR SİLİKOZİS OLGUSU
A CASE OF SILICOSIS WITH A RADIOLOGY OF PULMONARY EMBOLISM
Zühre SARP TAYMAZ, Türkan DİZDAR, Dursun ALİZOROĞLU, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 197 - 202

8.
PENETRAN YARALANMALARDA KONTRALATERAL HEMOTORAKS
CONTRALATERAL HEMOTHORAX IN PENETRATING INJURIES
Ezgi Çimen GÜVENÇ, Mehmet ÜNAL, Barış GÜLMEZ, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY
Sayfalar 203 - 205

9.
SİNSİ SEYREDEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
SNEAKY FOREIGN BODY ASPIRATION
Kadir Burak AKGÜN, Ecem Naz ERTÜRK, Mukadder ÇALIKOĞLU
Sayfalar 207 - 209

10.
PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİAZİS (4 OLGU NEDENİYLE)
PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS (A REPORT OF FOUR CASES)
Nursel DİKMEN, Cenk BABAYİĞİT, Yusuf YÜMER
Sayfalar 211 - 216

11.
KRONİK ÖKSÜRÜĞÜN NADİR NEDENİ: TRAKEAL FİBROEPİTELYAL POLİP
A RARE REASON OF CHRONIC COUGH: TRACHEAL FIBROEPITHELIAL POLPY
Ömer ZENGİN, Nesrin KIRAL, Coşkun DOĞAN, Seda Beyhan SAĞMEN, Şermin KÖKTEN ÇOBAN, Sevda ŞENER CÖMERT
Sayfalar 217 - 222

LookUs & Online Makale