ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2004
ORIGINAL ARTICLE
1.
CİSPLATİN UYGULANAN AKCİĞER CA'LI HASTALARDA SERUM MAGNEZYUM VE KALSİYUM DÜZEYLERİNİN MONİTERİZASYONU GEREKLİ MİDİR?
IS IT NECESSARY TO EVALUATE THE MAGNESIUM AND CALCIUM LEVELS IN CISPLATINUM TREATED LUNG CANCER PATIENTS?
Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Hür İŞGÜDER, Dilek KALENCİ, Emel ÖZDEN
Sayfalar 101 - 106

2.
KOAH'LI OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
SMOKING FEATURES OF CASES WITH COPD
Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Atike KAYIK DEMİR, Gülru POLAT, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 107 - 112

3.
KIRKDOKUZ PULMONER EMBOLİ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF FOURTYNINE CASES WITH PULMONARY EMBOLISM
Ahmet Emin ERBAYCU, Fevziye TUKSAVUL, Hayriye UÇAR, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 113 - 118

4.
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
A QUESTIONNAIRE STUDY TOWARDS CAUSES OF NONCOMPLIANCE FOR TUBERCULOSIS THERAPY
Ahmet Emin ERBAYCU, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN
Sayfalar 119 - 122

5.
BRONŞİYAL SLEEVE REZEKSİYON OLGULARIMIZ
THE CASES OF BRONCHIAL SLEEVE RESECTION
Serpil SEVİNÇ, Gökhan YUNCU, Kenan Can CEYLAN, Ahmet ÜÇVET, Funda ÖZSİNAN, Cemil KUL, Şeyda ÖRS KAYA
Sayfalar 123 - 128

6.
POSTERİOR MEDİASTENDE EKSTRALOBER AKCİĞER SEKESTRASYONU (OLGU SUNUMU)
EXTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION IN POSTERIOR MEDIASTINUM (CASE REPORT)
Sadık YALDIZ, Figen K. TÜRK, Soner GÜRSOY, Z. Tahsin YAPRAKÇI, Hakan POLAT, Oktay BAŞOK
Sayfalar 129 - 132

7.
HEPATODİYAFRAGMATİK İNTERPOZİSYON: CHİLAİDİTİ SENDROMU: OLGU SUNUMU
HEPATODIAPHRAGMATIC INTERPOSITION: CHILAIDITI'S SYNDROME: CASE REPORT
Altuğ KOŞAR, Çağatay TEZEL, Alpay ÖRKİ, Hakan KIRAL, Şenol ÜREK, Canan DUDU
Sayfalar 133 - 135

8.
AKANTOSİS NİGRİCANS İLE SEYREDEN MALİGN TİMOMA: OLGU SUNUMU
A CASE REPORT: MALIGNANT THYMOMA WITH ACANTHOSIS NIGRICANS
Hür İŞGÜDER, Ozan USLUER, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR, Levent USTA, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ
Sayfalar 137 - 139

9.
RESPİRATUAR BRONŞİYOLİT İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
RESPIRATORY BRONCHIOLITIS-ASSOCIATED INTERSTITIAL LUNG DISEASE
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Tanseli GÖNLÜGÜR
Sayfalar 141 - 146

LookUs & Online Makale