ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2009
ORIGINAL ARTICLE
1.
TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİLİ HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM
CLINICAL APPROACH TO THE COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA
Bilgin SEVİNÇ, Belma AKBABA, Begüm AFŞAR BİLGEN, Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA
Sayfalar 107 - 116

2.
İKİNCİ BASAMAKTA PULMONER EMBOLİ TANISI
DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM IN SECONDARY CARE
Levent ÖZDEMİR, Birnur TAVASLI, Burcu ÖZDEMİR, Yavuz HAVLUCU
Sayfalar 117 - 122

3.
TÜBERKÜLOZ PLÖREZİDE PLEVRA SIVISI VE SERUMDA ÖLÇÜLEN ADENOZİN DEAMİNAZ, GAMA İNTERFERON VE İNTERLÖKİN 18 DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİ
ADA, IFN-GAMMA AND IL-18 LEVELS IN PLEURAL FLUID AND SERUM FOR THE DIAGNOSIS OF TUBERCULOUS PLEURITIS
Selahattin ÖZTAŞ, Mahmut REÇPER, Sema SARAÇ, Özlen TÜMER, İpek ERDEM, Melahat KURUTEPE
Sayfalar 123 - 129

4.
SİGARA KULLANIMININ TÜBERKÜLOZ SEYRİNE ETKİSİ
DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM IN SECONDARY CARE
Leyla YAĞCI TUNCER, Esen AKKAYA, Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, Aydanur MİHMANLI, Dildar DUMAN, Gülcihan DUMAN
Sayfalar 131 - 135

5.
KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARINDA KARBONMONOKSİT DİFÜZYON DEĞERLERİ
CARBONMONOXIDE DIFFUSION VALUES IN THE CHRONIC AIRWAY DISEASES
Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Erol ŞENTÜRK, Mesut ARSLAN, Ahmet AKIN, Mehmet EKİCİ
Sayfalar 137 - 144

6.
AKCİĞERİN PRİMER LENFOMASI
PRIMARY PULMONARY LYMPHOMA
Kenan Can CEYLAN, Hakan POLAT, Ozan USLUER, Şaban ÜNSAL, Deniz AKPINAR, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ, Oktay BAŞOK
Sayfalar 145 - 149

7.
TÜBERKÜLOZA BAĞLI GELİŞEN TANSİYON HİDROPNÖMOTORAKS OLGUSU
A CASE WITH TENSION HYDROPNEUMOTHORAX DUE TO TUBERCULOSİS
Levent ÖZDEMİR, Suat DURKAYA, Burcu ÖZDEMİR, Yavuz HAVLUCU, Erkan ŞAHİN
Sayfalar 151 - 154

8.
HAMİLELİKTE RİTODRİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ SOLUNUM YETMEZLİĞİ
SEVERE RESPIRATORY FAILURE DUE TO THE USE OF RITODRINE IN PREGNANCY
Abdullah ÇİFTÇİ, Erhan TABAKOĞLU, Levent ÖZDEMİR, Rıfat KÖKTEN, Gündeniz ALTIAY, Osman HATİPOĞLU, Tuncay ÇAĞLAR
Sayfalar 155 - 158

9.
DİYAFRAGMA EVANTRASYONU: OLGU SUNUMU
DIAPHRAGMATIC EVANTRATION: A CASE REPORT
Cemil KUL, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Metin ER, Aksel NİMET
Sayfalar 159 - 163

LookUs & Online Makale