ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2016
ORIGINAL ARTICLE
1.
KOAH'LI OLGULARDA ANEMİNİN, KLİNİK VE FONKSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
THE ASSOSIATION OF ANEMIA WITH CLINICAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH COPD
Dicle KAYMAZ, Pınar ERGÜN, Ezgi UTKU, Pervin DEMİR, İpek CANDEMİR, Nilgün MENDİL, Filiz TAŞDEMİR
Sayfalar 67 - 73

2.
MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT'NİN TANISAL DEĞERİ
DIAGNOSTIC VALUE OF BLIND PLEURAL BIOPSY AND PET/CT IN MALIGNANT PLEURAL DISEASES
Kemal Can TERTEMİZ, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN, Volkan KARAÇAM, Atila AKKOÇLU
Sayfalar 75 - 80

3.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINA EŞLİK EDEN DEPRESYON VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTESİ VE EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ
EFFECT OF DEPRESSION AND ANXIETE ON QUALITY OF LIFE AND EXERCISE TOLERANCE IN COPD
Muammer YILDIZ, Arzu MİRİCİ, Uğur GÖNLÜGÜR, Dilek ÜLKER CAKIR, Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN, Burhan AKBAŞ
Sayfalar 81 - 87

4.
HASTALARIN SOLUNUM EGZERSİZİ UYGULAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE HEMŞİRELERİN ROLÜ
FACTORS THAT AFFECT PATIENTS' PRACTICES OF BREATHING EXERCISES AND NURSES' ROLE
Sacide YILDIZELİ TOPÇU
Sayfalar 89 - 96

5.
İKİNCİ BASAMAK DEVLET HASTANESİNDE TORAKS TRAVMASI ANALİZİ
ANALYSES OF THE THORACIC TRAUMA IN THE SECOND LEVEL STATE HOSPITAL
Onur AKÇAY, Ahmet SIZLANAN
Sayfalar 97 - 104

6.
KRONİK POSTTORAKOTOMİ AĞRI SENDROMU; DERLEME
CHRONIC POSTTHORACOTOMY PAIN SYNDROME, A REVIEW
Fazlı YANIK, Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU
Sayfalar 105 - 111

7.
TÜP TORAKOSTOMİ SONRASI GELİŞEN REEKSPANSİYON ÖDEMİ
PULMONARY REEKSPANSION EDEMA AFTER TUBE THORACOSTOMY
Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Ali Ata ÖZTÜRK, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET
Sayfalar 113 - 116

8.
SARKOİDOZİSİN EŞLİK ETTİĞİ SJÖGREN SENDROMU OLGULARI
CASES WITH SJOGRENS SYNDROME ACCOMPANIED BY SARCOIDOSIS
Ayşegül ŞENTÜRK, Hatice KILIÇ, Şükran ERTEN, Tuba ÖĞÜT, Habibe HEZER, H. Canan HASANOĞLU
Sayfalar 117 - 122

9.
DÖKÜMCÜ ASTIMI VE KURŞUN MARUZİYETİNE BAĞLI SEKONDER OSTEOPOROZ MESLEK ANAMNEZİNİN ÖNEMİ
FOUNDRY ASTHMA AND OSTEOPOROSIS SECONDARY TO LEAD EXPOSURE THE IMPORTANCE OF OCCUPATIONAL HISTORY
Ayşe COŞKUN BEYAN
Sayfalar 123 - 127

10.
ERİŞKİN YAŞTA TESPİT EDİLEN SAĞ AORTİK ARK ANOMALİSİ
THE RIGHT AORTIC ARCH ANOMALIES DIAGNOSED IN ADULTHOOD
Ufuk TURHAN, Tuncer ÖZKISA, Mehmet AYDOĞAN, İnan KEMAL
Sayfalar 129 - 131

11.
WARFARİNLE İLİŞKİLİ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT VE CİLT NEKROZLU OLGU
WARFARIN-INDUCED LEUKOCYTOCLASTIC VASCULITIS AND SCIN NECROSIS
Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ, Ayşe ANIL KARABULUT, Ahu CERİT
Sayfalar 133 - 136

LookUs & Online Makale