ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2003
ORIGINAL ARTICLE
1.
İZMİR BALÇOVA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE 1998- 2001 YILLARI ARASINDA İZLENEN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
COMMON CHARACTERISTICS OF PATIENTS FOLLOWED AT BALÇOVA TUBERCULOSIS DISPENSARY WITH EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS CASES BETWEEN 1998-2001
Yasemin YILDIRIM, Gül Hatice DEMİR
Sayfalar 1 - 6

2.
ASTIM VE KOAH AKUT ATAKLARINDA ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ
ELECTROLYTE DISTURBANCES IN EXACERBATIONS OF ASTHMA AND COPD
Uğur GÖNLÜGÜR, İnan ERDOĞAN, Levent ÖZDEMİR, İbrahim AKKURT, Ahmet AKER
Sayfalar 7 - 10

3.
AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA SERUM LİPİD PROFİLİ
SERUM LIPID PROFILE IN CASES WITH LUNG CANCER
Cem HASSOY, Ahmet E. ERBAYCU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Filiz HEKİMGİL
Sayfalar 11 - 18

4.
MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA KOMBİNE (MULTİMODALİTE) TEDAVİ
MULTIMODALITY THERAPY FOR MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA
Alpay ÖRKİ, Murat KELEŞ, Şenol ÜREK, Hakan KIRAL, Altuğ KOŞAR, Kemal TEMÜRTÜRKAN, Canan Ş. DUDU, Bülent ARMAN
Sayfalar 19 - 28

5.
IMMUNOTERAPİ SONRASINDA ANAFİLAKSİ GELİŞEN BİR OLGU SUNUMU
A CASE REPORT: ANAPHYLAXIS AFTER IMMUNOTHERAPY INJECTION
Suna KÖSE, Canan Şule TURGUT, Özkan KARAMAN, Dilek TEZCAN, Nevin UZUNER
Sayfalar 29 - 32

6.
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TANISINDA MİKROBİYOLOJİK TESTLER
MICROBIOLOGIC TESTS IN THE DIAGNOSIS OF LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
Güneş ŞENOL
Sayfalar 33 - 44

7.
RİFAMPİSİN VE HEPATOTOKSİSİTE
RIFAMPICIN AND HEPATOTOXICITY
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT
Sayfalar 45 - 50

LookUs & Online Makale