ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - 2017
ORIGINAL ARTICLE
1.
ASTIMLI HASTALARDA TEDAVİ UYUMSUZLUĞU SIKLIĞI VE NEDENLERİ
THE FREQUENCY AND REASONS OF TREATMENT NONADHERENCE IN PATIENTS WITH ASTHMA
Seçil KEPİL ÖZDEMİR, Selcan ÖZGÜÇLÜ
Sayfalar 125 - 133

2.
PULMONER EMBOLİDE TROMBOLİTİK TEDAVİ VE KONVANSİYONEL TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN 10. GÜNDE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THROMBOLYTIC AND CONVANSIONAL TREATMENT EFFICIENCY IN PULMONARY EMBOLISM ON THE 10TH DAY OF TREATMENT
Gökhan AYKUN, Mükremin ER, Ayşegül KARALEZLİ, H.Canan HASANOĞLU
Sayfalar 135 - 144

3.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA KOMORBİDİTE DURUMU
COMORBIDITY STATUS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Kadir SOYKÖK, Sulhattin ARSLAN, Yeltekin DEMİREL
Sayfalar 145 - 155

4.
EKSÜDA TRANSÜDA AYIRIMI PLEVRAL SIVI STANDART BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN ÖLÇÜMÜ İLE MÜMKÜN MÜDÜR?
IS IT POSSIBLE TO DIFFERENTIATE BETWEEN EXUDATE AND TRANSUDATE ONLY BY STANDARD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PLEURAL FLUID?
Ülkü AKA AKTÜRK, Dilek ERNAM, Nagihan DURMUŞ KOÇAK, Makbule Özlem AKBAY
Sayfalar 157 - 164

5.
AĞIR ALLERJİK ASTIMDA 1 YILLIK ANTİ-IGE (OMALİZUMAB) DENEYİMİMİZ
OUR ANTI-IGE (OMALIZUMAB) EXPERIENCE IN SEVERE ALLERGIC ASTHMA: 1ST YEAR EXPERIENCE
Ferda BİLGİR, Bilge ÖZDEMİR, Papatya DEĞİRMENCİ, Bahadır DEDE, Cengiz KIRMAZ
Sayfalar 165 - 172

6.
PNÖMONİK TIP ADENOKARSİNOM: HER İKİ AKCİĞERDE HAVA BRONKOGRAMLARI İÇEREN KONSOLİDE ALANLAR
PNEUMONIC TYPE OF ADENOCARCINOMA: CONSOLIDATED AREAS WITH AIR BRONCHOGRAMS IN BOTH LUNGS
Hıdır ESME
Sayfalar 173 - 180

7.
GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE BİR EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPEZ
A CASE OF EXTRAMEDULLARY HEMATOPOIESIS IN A THORACIC SURGERY CLINIC
Tuba ACAR, Şeyda KAYA ÖRS, Özgür SAMANCILAR, Alev Gülşah HACAR, Kenan Can CEYLAN
Sayfalar 181 - 183

8.
MALİGN KİTLEYİ TAKLİT EDEN PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
PULMONARY ACTINOMYCOSIS MIMICKING MALIGNANT MASS: CASE REPORT
Mustafa Buğra, Savaş Sedat, Atila
Sayfalar 185 - 188

9.
KONJENİTAL LOBER AMFİZEM-OLGU SUNUMU
CONGENITAL LOBAR EMPHYSEMA-CASE PRESENTATION
Saadet AKKUŞ, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu MUSAFFA SALEPCİ, Sevda Şener CÖMERT, Hatice ERYİĞİT
Sayfalar 189 - 191

10.
SCİMİTAR SENDROMU
SCIMITAR SYNDROME
Seda Beyhan SAĞMEN, Coşkun DOĞAN, Sevda CÖMERT, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN
Sayfalar 193 - 196

11.
DİFFÜZPARANKİMAL AKCİĞER HASTALIĞINI TAKLİT EDEN ADENOKARSİNOM OLGUSU
AN UNUSUAL CASE OF ADENOCARCINOMA OF THE LUNG PRESENTING LIKE DIFFUSE PARENCHYMAL LUNG DISEASE
Nafiye YILMAZ, Elif YILMAZEL UÇAR, Ömer ARAZ, Adem KARAMAN, Metin AKGÜN
Sayfalar 197 - 199

LookUs & Online Makale