ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
POSTTRAVMATİK DİYAFRAGMATİK HERNİYE SEKONDER GELİŞEN GASTROPLEVRAL FİSTÜL [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 27-29

POSTTRAVMATİK DİYAFRAGMATİK HERNİYE SEKONDER GELİŞEN GASTROPLEVRAL FİSTÜL

Gökhan YUNCU1, Şeyda ÖRS KAYA1, Ahmet ÜÇVET2, Serpil SEVİNÇ1, Kenan Can CEYLAN2, İbrahim KOKULU3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
3Atatürk Eğitim Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Travmatik diyafragma hernisi tanısı gerek akut gerek kronik fazda, ayırıcı tanıda düşünülmediği sürece gözden kaçmaktadır. Toraksa nafiz bir kesicidelici alet yaralanmasından 2 yıl sonra hidropnömotoraks nedeniyle kliniğimize kabul edilen olguda gastroplevral fistül saptanarak cerrahi onarımı başarıyla yapılmıştır. Travmatik diyafragma hernisi sonrası gelişen gastroplevral fistül son derece nadirdir. Araştırmamıza göre daha önce travmatik diyafragma hernisini takiben ampiyem ve pnömotoraksla ortaya çıkan başka olgu bildirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastroplevral fistül, diyafragma hernisi

GASTROPLEURAL FISTULA AS A SECONDARY TO POSTTRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA

Gökhan YUNCU1, Şeyda ÖRS KAYA1, Ahmet ÜÇVET2, Serpil SEVİNÇ1, Kenan Can CEYLAN2, İbrahim KOKULU3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
3Atatürk Eğitim Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Traumatic diaphragmatic hernia diagnosis can not consider at the acut or chronic phase when in the distinctive diagnosis do not suggest. We report on a patient who applied to our clinic for hydropneumothorax 2 year after penetrating thoracic trauma, diagnosed as gastropleural fistula and surgical treatment was successfully done. The presentation of a traumatic diaphragmatic hernia as a gastropleural fistula has been rarely reported. To our knowledge, empyema with pneumothorax secondary to gastropleural fistula following a traumatic diaphragmatic rupture has not been described previously.

Keywords: Gastropleural fistula, diaphragmatic hernia

Gökhan YUNCU, Şeyda ÖRS KAYA, Ahmet ÜÇVET, Serpil SEVİNÇ, Kenan Can CEYLAN, İbrahim KOKULU. GASTROPLEURAL FISTULA AS A SECONDARY TO POSTTRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 27-29
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale