ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN MEDİASTİNAL AMFİZEM: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 55-58

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN MEDİASTİNAL AMFİZEM: OLGU SUNUMU

Cenk KIRAKLI1, Pınar ÇİMEN1, Özlem EDİBOĞLU1, Dursun TATAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye

Mediastinal amfizem, rutin diş çekimlerinden sonra görülebilen oldukça nadir bir komplikasyondur. Sıkıştırılmış hava sağlayan araçların, diş ile ilgili uygulamalarında, basınçlı havanın retrofaringeal alan boyunca yayılmasıyla geliştiği varsayılmaktadır. Solunum yetmezliği gelişerek yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) pnömoni ön tanısı ile takip edilen 35 yaşında kadın olgunun bir hafta önce diş çekimi öyküsü mevcuttu. Olgu yoğun bakımda yattığı süre içine nonspesifik antibiyotik ve oksijen inhalasyonuna rağmen düzelmeye hipoksemisi olması nedeniyle düşük basınçlı noninvaziv mekanik ventilasyon tedavileri aldı. Tedavilerin ardından yaklaşık üç günde ateşi düşen ve yedi gün sonunda hipksemisi de düzelen olgu eksterne edildi. Diş çekimi sonrası gelişen mediastinal amfizem olarak değerlendirilen olgu, litaratürde az rastlanılan olgulardan olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal amfizem, diş çekimi

PNEUMOMEDIASTINUM DUE TO DENTAL EXTRACTION: CASE REPORT

Cenk KIRAKLI1, Pınar ÇİMEN1, Özlem EDİBOĞLU1, Dursun TATAR1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye

Pneumomediastinum is a rare complication of dental extraction. It is assumed that compressed air dissects through the retropharyngeal space during the high speed dental drills used in dental extraction. A 35 year old woman who had dental extraction one week ago, was treated in intensive care unit (ICU) because of respiratory failure .This rare case, considered as pneumomediastinum due to dental extraction, is presented with the pertinent literature. Ultrasonografi hasta başında kolay uygulanabilen, radyasyon maruziyeti olmayan, ucuz, tekrarlanabilir ve güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Süperior sulkus tümörlerinde ultrasonografi rehberliğinde tanı koyma oranı yüksektir. Bu nedenle, bilgisayarlı tomografi rehberliğinde alınan biyopsiye alternatif olarak uygulanabilir.

Keywords: Pneumomediastinum, dental extraction

Cenk KIRAKLI, Pınar ÇİMEN, Özlem EDİBOĞLU, Dursun TATAR. PNEUMOMEDIASTINUM DUE TO DENTAL EXTRACTION: CASE REPORT. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 55-58
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale