ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 59-63

NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS

Birdal GÜLLÜPINAR1
Mersin Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin, Türkiye

Nazogastrik sonda (NG), gastrointestinal sisteme en sık yerleştirilen cihazdır. Boğulur gibi olma, öğürme veya öksürme, ses değişikliği, sondada buğulanma görülmesi yanlış lokalizasyonda olduğu konusunda hekimi uyarmalıdır. Sondanın yerinin doğrulanmasında en hızlı ve basit yöntem sonda içinden hava geçirilmesidir. Nazogastrik sonda yerleştirilmesi genelde sıradan bir işlem olarak görülmekteyse de, hayatı tehdit edici ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Yazımızda, nadir görülen hayatı tehdit eden bir komplikasyon olan solunum yoluna nazogastrik sonda uygulanması olgusunun bulgularını, tanı-tedavi yöntemlerini literatür bilgileri eşliğinde gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Nazogastrik sonda, komplikasyonlar, pnömotoraks, solunum yolları

A FATAL COMPLICATION OF THE NASOGASTRIC TUBE: PNEUMOTHORAX

Birdal GÜLLÜPINAR1
Mersin Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin, Türkiye

Naso-gastric tube is the instrument, mostfrequently placed into gastrointestinal system. The signs such as feeling of asphyxiate, gagging and coughing, sound change, and observed condensation on tube must alert the physician that the tube might be situated at wrong localization. The quickest and simplest method to correct the localization of tube is passing air through the tube. Even though naso-gastric tube placement is generally considered to be an ordinary operation, it may result in life-threatening complications. In this paper, in company with the information obtained literature, we review the findings of and diagnosistreatment methods for the case of naso-gastric tube placement into respiratory tract, which is a rarely-seen but life-threatening complication.

Keywords: Nasogastric tube, complications, pneumothorax, respiratory tract

Birdal GÜLLÜPINAR. A FATAL COMPLICATION OF THE NASOGASTRIC TUBE: PNEUMOTHORAX. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 59-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale